HAT YAI CYCLING GROUP-HDYCG

"HAT YAI CYCLING GROUP"HDYCG

hat yai cycling group+HDYCG

รูปภาพของฉัน
hat yai, south, Thailand
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำวัน ท่องเที่ยว และการออกกำลังกาย โดยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และทุกหัวใจของผู้ใช้จักรยาน และการเดิน / อาคเณย์ ปัญจเทพ ผู้ประสานงาน 08-9876-6697

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

AUDAX 200BRM HatYai-Malaysia 26 March 2107


AUDAX 200BRM HatYai-Malaysia
26 March 2107
รายงานตัวล่วงหน้า วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 17:00 - 19:00

เครื่องบิน ที่น้องๆ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้มา (น้องๆ เค้าเชียร์กีฬาในโรงยิม เราเปิดงานหน้าโรงยิม แข่งกีฬาจบเดินผ่านมา ลุงเณย์ขอ...หลานก็ให้) ขอบคุณนะครับ
ปั่นจบ 200 กม. มาถ่ายรูปกับเครื่องบินลำนี้บ้าง นะครับขอบคุณที่อุดหนุนเสื้อนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ครับ