วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครปั่นจักรยานครอสคันทรี#1 วนอุทยานควนเขาวัง

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครปั่นจักรยานครอสคันทรี#1 วนอุทยานควนเขาวัง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
เรียงรายชื่อตามรุ่น และตามตัวอักษร

ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ สกุล สถานะ
รุ่น A จำนวน 14 คน    
1 16/1/2562 ประสาน สมนวล  
2 16/1/2562 ยุพิน สมนวล  
3 15/1/2562 กิตติพงศ์  วงศ์เทพ completed
4 15/1/2562 เจริญ แก้วพิบูลย์  
5 16/1/2562 ณัฐพงศ์ วุฒิกระพัน  
6 14/1/2562 ปราโมทย์ แก้วมณี completed
7 14/1/2562 ภาณุภล โสมจันทร์ completed
8 14/1/2562 ยงยุทธ แก้วรองกูล completed
9 15/1/2562 ร.ต.สามารถ จันทเลิศ  
10 14/1/2562 วัชระ  สังข์แก้ว completed
11 16/1/2562 ว่าที่ร้อยตรี จตุรงค์ ทองดี completed
12 14/1/2562 สมโชค ลือขจร completed
13 15/1/2562 สมพร พรหมเจริญ  
14 14/1/2562 สุชาติ. บางพงษ์ completed
       
รุ่น AW จำนวน 1 คน    
1 14/1/2562 เสาวภา อินทสระ completed
       
รุ่น B จำนวน 4 คน    
1 16/1/2562 ถวิล แก้วประดับเพชร  
2 14/1/2562 ปาณัสม์ชา แสงสว่าง completed
3 16/1/2562 วิโรจน์ รอดเซี่ยม completed
4 16/1/2562 สับบี่  บิลหีม completed
       
รุ่น BW จำนวน 0 คน    
       
       
  รวม 19 คน    

“จักรยาน ครอส คันทรี่ ท่องเที่ยว #1”

จัดโดย วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กำหนดจัดงาน
“จักรยาน ครอส คันทรี่ ท่องเที่ยว #1”
โครงการ ปั่นจักรยานท่องเที่ยว วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดงาน ดังนี้
เปิดรับสมัคร วันที่ 14 ถึง 20 มกราคม 2562
โดยเปิดรับสมัครทางเวปฯ https://www.hatyaicycling.com/ และ
1 วนอุทยานควนเขาวัง โดย หัวหน้ามนัส อินชุม โทรฯ 089 233 0282
2 เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โดยคุณอาคเณย์ ปัญจเทพ โทรฯ 089 876 6697 
3 คุณจำลอง ทุ่งตำเสา โทรฯ 082 438 6083
4 ร้านฉลุงวัสดุ คุณบังเหตุ โทรฯ 081 896 4767
(ไม่มีรับสมัครหน้างาน) 
รับสมัครทุกประเภทรวมกัน จำนวน 500 คัน (ไม่ไช่การแข่งขัน)
1.รายละเอียดงาน ไม่ไช่การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รุ่น
1.1 ทั่วไป A ชาย-หญิง รวมอายุ ระยะประมาณ 30 ก.ม.
รับสมัคร 100 คัน โดยมีอันดับ ชาย-หญิง 1-20 นอกจากนี้จะได้เหรียญ Finisher ทุกคน
1.2 ทั่วไป B ชาย-หญิง ปั่นท่องเที่ยว รวมอายุ ระยะประมาณ 22 ก.ม. 
รับสมัคร 400 คัน โดยมีลำดับชายหญิง 1-50 นอกจากนี้จะได้เหรียญ Finisher ทุกคน

 เหมาะกับรถจักรยาน เสือภูเขา หรือ อื่น ๆ ที่สามารถขับขี่ได้ทุกสภาพถนน เช่น เทอเรน, ไฮบริดไบค์ (ที่ใจถึงและปะยางเองได้) สมัครร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศ เด็กต้องมีผู้ปกครองดูแล และลงสมัครปั่นด้วยกัน


2 . สิทธิประโยชน์ ของผู้สมัครร่วมกิจกรรม
2.1 รับป้าย (BIB) หมายเลขผู้สมัคร, อาหารเช้า ณ จุดปล่อยตัว , อาหารกลางวัน , น้ำดื่ม, เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง (เพเซอร์ไบค์, สวีปเปอร์) 
2.2 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนถูกต้อง และปั่นครบระยะจะได้รับ เหรียญรางวัล FINISHER ทุกคน (ยกเว้นผู้ที่ได้เหรียญลำดับแล้ว)
2.3 มีป้ายแอร์โร่ ตามจุดแยกต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง
3. รางวัลเกียรติยศ
3.1 นักปั่นชาย ที่ ปั่นเข้าเส้นชัย อายุน้อย 1 รางวัล และ อายุมาก 1 รางวัล
3.2 นักปั่นหญิง ที่ ปั่นเข้าเส้นชัย อายุน้อย 1 รางวัล และ อายุมาก 1 รางวัล
6. ค่าลงทะเบียนสมัคร ดังนี้
6.1 ราคา 250 บาท ทุกรุ่น
สายด่วนสอบถาม ครอส คันทรี่ (HOT LINE XC)
คุณอาคเณย์ ปัญจเทพ 089 876 6697 เวลา 09:00- 22:00 ได้ทุกวัน

กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อทำการเปิดสนาม ครอส คันทรี่ ในเส้นทางธรรมชาติแห่งแรก เพื่อใช้ในการออกกำลังกายกลางแจ้ง, ฝึกซ้อม กิจกรรม เดิน-วิ่ง – จักรยาน – ขี่ม้า และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะตามมา ทั้งยังเชิญชวนให้พลเมืองรักธรรมชาติ และออกกำลังกายอย่างปลอดภัย เนื่องจาก ปั่นในเขต วนอุทยาน (หลีกเลี่ยงจากถนนสายหลัก) นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นสวัสดิการสนับสนุนกองทุนของวนอุทยาน และ มอบให้แก่ รายการวิทยุปั่นกลางอากาศ เพื่อใช้ผลิตรายการวิทยุสาธารณะต่อไป
หนังสือยินยอมในการเข้าร่วมกิจกรรม ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม กฏ, กติกา, มารยาทในการร่วมกิจกรรมทุกประการ และในกรณีเกิดความเสียหาย หรือบาดเจ็บ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อผู้จัดงานและผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกันทุกคน นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้จัด ถ่ายภาพ หรือบันทึกเหตุการณ์ โดยถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า "ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครทุกอย่างเป็นความจริง"

"ชมภาพการทดสอบสนามเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 หลังจาก พายุ ปาบึก ผ่านไป 10 วัน"
จะแฉะ ๆ นิดนึง สนุกมากขอบอก ๆ คาดว่าวันงาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ถนนจะไม่แฉะตามภาพ

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครปั่นจักรยานครอสคันทรี#1 วนอุทยานควนเขาวัง

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครปั่นจักรยานครอสคันทรี#1 วนอุทยานควนเขาวัง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เรียงรายชื่อตามรุ่น และตามตัวอักษร ...