วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 2018

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 30 April, 2018

  • คุณวิเศษของดนตรี พระอภัยมณีอธิบายความวิเศษของดนตรีให้ศรีสุวรรณและสามพราหมณ์ฟัง (จากตอนที่ 2)
    พระฟังความพราหมณ์น้อยสนองถามจึงเล่าความจะแจ้งแถลงไข
    อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไปย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์
    ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราชจตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ์
   แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยินก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา
   ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติอันลัทธิดนตรีดีหนักหนา
   ซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญาณ์จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง
   แล้วหยิบปี่ที่ท่านอาจารย์ให้เข้าพิงพฤกษาไทรดังใจหวัง
   พระเป่าเปิดนิ้วเอกวิเวกดังสำเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจฯ

สักครู่จะเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับจากการบิดมอเตอร์ไซค์กว่า 70 กม. เพื่อไปชมถึงสงขลา  รอนิดนึงครับ


คืนวันที่ 30 เมษายน 2561 วันสิ้นเดือนกับการไปชมการแสดงดนตรีริมชายหาดสมิหลา กับเพลงหลากหลายรูปแบบ เน้นๆ ไปที่ เพลงแนวแจ๊ส
- จัดโดยคณะศิลปะกรรมฯ มรภ.สงขลา
- อะไรๆ ที่ชอบก็มักจะคุ้นเคย เช่นทำบ่อยๆ กินบ่อยๆ อ่านบ่อยๆ ดังนั้นอะไรๆ ต้องมีครั้งแรกเสมอ... ถึงจะชอบได้
- ครั้งนี้มีวงดนตรีจากสถาบันการศึกษาดนตรีในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
- ได้เห็นความต่างระหว่าง 2 ประเทศ ไทยกับมาเลเซีย ในสมัยที่ (กระผมเอง) ยังเด็กๆ ซึ่งกว่ากว่า 50 ปีมาแล้ว ได้รู้จักเพลงแจ๊ส นี้จากสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ ของประเทศมาเลเซีย ขณะที่ไทยมีไม่มากส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนกลาง แต่ยังจำได้ว่า สถานีของกรมประชาสัมพันธ์สงขลาก็เปิดอยู่เนื่องๆ ทั้งเพลงลาติน แจ๊ส และคลาสสิก ดังนั้นอยากให้สถานีวิทยุต่างๆ นำเพลงที่ต่างไปจากที่คุ้นเคยมานำเสนอให้กับเด็ก เยาวชนบ้านเราบ้าง จะได้มีแนวคิดแตกต่างออกไปจากเดิมๆ บ้างนะครับ
- ขอบคุณทุกท่านที่ได้พยายามจัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในบานเรา ... ^_^
- ไปฟังดนตรีประกอบกับลมทะเล และดวงจันทร์ที่ยังเต็มดวงอยู่ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖
- ไม่ได้ถ่ายรูปเยอะเพราะมีการแสดง 3 เวที เดินหมุนวนๆ กันไป แต่จะนั่งที่เวทีหลักนานสักนิดเพราะมีเก้าอี้ให้นั่ง
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ปั่นพกถุงขยะ กับ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ 29-4-2561

ปั่นพกถุงขยะ กับ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ 29-4-2561

ขอบคุณทุกคนที่เห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับครอบครัว และ ชุมชน"ปั่นพกถุงขยะ" ครั้งนี้พวกเรานำขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งเอาไว้บริเวณน้ำตก นำกลับลงมาข้างล่าง โดยส่วนท้องถิ่นได้นำถังขยะมาวางไว้อย่างเพียงพอแล้ว แต่ก็มีนักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ ไม่นำกลับลงมา เมื่อกินกันเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลย ครั้งนี้มีขวดแก้วที่แตกแล้วก็มี ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนมาทีหลังอย่างมาก  ไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม เมื่อนำเอาอะไรเข้าไปแล้ว จะต้องนำกลับออกมาด้วย แม้นำออกมาแล้วจะไม่มีภาชนะรองรับ คุณก็ต้องนำกลับบ้านไปด้วย แล้วนำไปทิ้งรวมกับขยะที่บ้านคุณเอง...นะครับ

ธรรมชาติของน้ำตกโตนหญ้าปล้องเมื่อ 8 ปี ที่แล้วกับปัจจุบัน ต่างกันไปบ้างตามธรรมชาติของชุมชนที่ขยายตัว 
ขอให้พวกเราเข้าใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะทุกแห่งอย่างรู้สำนึก รู้คุณค่าของแหล่งต้นน้ำทุกแห่ง ช่วยกันนะครับ 
เพื่อประโยชน์ของทุกคน และ ตัวคุณเอง...
 นัดพบที่ ประตู 108 ม.อ. แล้วปัานขึ้นมาทางเนินมนัสที่นักปั่นรู้จักกันดี


ขยะที่ได้ครั้งนี้ มีขวดแก้ว ขวดพลาสติก ซองขนม ซองบุหรี่ และหลอดดูดน้ำ พวกเรานำกลับลงมาเฉพาะที่เก็บได้เท่านั้น ยังมีอีกมากที่หล่นลงไป "ข้างทางซึ่งมีความสูงชัน" ทำให้ไม่สามารถเก็บลงมาได้ทั้งหมด
แต่ถ้าคนที่นำไปกิน นำกลับลงมาเองจะง่ายกว่าการตามไปเก็บเยอะครับ

ขวดเบียร์นี่มีทุกครั้งที่เข้ามา 

ธรรมชาติของน้ำตกโตนหญ้าปล้องเมื่อ 8 ปี ที่แล้วกับปัจจุบัน ต่างกันไปบ้างตามธรรมชาติของชุมชนที่ขยายตัว ขอให้พวกเราเข้าใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะทุกแห่งอย่างรู้สำนึก รู้คุณค่าของแหล่งต้นน้ำทุกแห่ง ช่วยกันนะครับ เพื่อประโยชน์ของทุกคน และ ตัวคุณเอง...

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 2018

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 30 April, 2018 คุณวิเศษของดนตรี  พระอภัยมณีอธิบายความวิเศษของดนตรีให้ศรีสุวรรณและสามพราหมณ์ฟัง (จากต...