HAT YAI CYCLING GROUP-HDYCG

"HAT YAI CYCLING GROUP"HDYCG

hat yai cycling group+HDYCG

ภาพถ่ายของฉัน
hat yai, south, Thailand
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำวัน เดินทางท่องเที่ยว และการออกกำลังกาย โดยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และหัวใจผู้ใช้จักรยาน และการเดิน / อาคเณย์ ปัญจเทพ ผู้ประสานงาน 08-9876-6697

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

นั่งรถไฟเข้าอุโมงค์ช่องเขา^___^   รู้ยังเส้นทางรถไฟภาคใต้มีอุโมงค์ด้วย ใครที่นั่งรถไฟขึ้นลงภาคใต้ ผ่านอำเภอร่อนพิบูลย์ ต้องผ่านที่นี่ แต่ส่วนใหญ่ เราจะผ่านตอนกลางคืน ก็เลยไม่รู้ว่าเข้าอุโมงค์
- อุโมงค์นี้ชื่อ "ช่องเขา"
- อยู่ตรงไหน ลองดูครับ
https://youtu.be/yICur8_oGzE