วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปั่นจักรยานบนถนนรอบคลองเตยหาดใหญ่ ควรระวัง??

เนื่องจากมีการปลูกต้นเฟื่องฟ้า ไว้โดยรอบคลองเตย หลังจากเวลาเจ้าหน้าที่มาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ อาจมีกิ่งก้านของต้นเฟื่องฟ้าตกหล่นอยู่บ้างที่เก็บไม่หมดหรือยังไม่ทันได้เก็บ...และหนามของต้นเฟื่องฟ้าจะแหลมมาก อาจทำให้ยางรั่วได้..?

ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...