วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการแบ่งปันถนนเพื่อทุกคน

โครงการ แบ่งปันถนน
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนวันที่ 8 มีนาคม 2559
- เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เริ่มทำไบค์เลน แล้วที่สวนสาธารณะ เทศบาล โดยอยู่ภายในสวนฯ ระยะทางกว่า 6 กม.
- แต่ในถนนสาธารณะรอบนครหาดใหญ่ ถนนสาครมงคลถูกเลือกให้เป็นถนนต้นแบบ และจะตามมาอีกหลายสายรอบเมืองรวมแล้ว กว่า 40 กม.

ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #3

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 # 3 AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น...