สารบัญ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปั่น ร้อยลี้ แรลลี่ชมธรรมชาติ 2559

             กิจกรรมประจำปี ของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และ
                              ชมรมจักรยานนครหาดใหญ่  
                        "กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซ่อมจักรยานให้น้อง"
ชื่อโครงการ “ปั่น-ปันน้ำใจ ให้น้อง”
ชื่อกิจกรรม “ปั่น 100 ลี้ แรลลี่ชมธรรมชาติ”
หลักการ และเหตุผล
                  เป็นยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่า การปั่นจักรยานมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถใช้จักรยานในการเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงควรที่จะช่วยกันส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีการใช้จักรยานในภารกิจต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอจริงจัง และต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์         
      กิจกรรมนี้ไม่ใช่การแข่งขันเรื่องความเร็ว แต่เพื่อเป็นเวทีของนักปั่นผู้เริ่มต้น และจริงจังในการที่จะใช้จักรยานในภารกิจต่าง ๆ
- เพื่อจัดหารายได้สู่ชุมชนโดยใช้จักรยานเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม โดยครั้งนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะส่งมอบให้กับบ้านดำรงธรรมเอื้อบุญอุ่นรักบางกล่ำ 
- เป็นกิจกรรม เพื่อการท่องเที่ยวใน อำเภอบางกล่ำ เพื่อให้เกิดความสามัคคีของนักปั่น เพราะกิจกรรมนี้นักปั่นจะต้องช่วยดูแลกันเองตลอดเส้นทาง เช่น การขับขี่ การใช้แผนที่จักรยาน(คิวชีต/cue sheet) การควบคุมความเร็ว การรักษาเวลา การปั่นในเส้นทางที่กำหนด และดูแลเรื่องความปลอดภัย

- และ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ปั่น เพื่อต่อยอดสู่จักรยานทางไกลนานาชาติ และเพิ่มศักยภาพของคนไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก(ขณะนี้ไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก)ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563