วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปั่นไปปล่อยปลาวัดคูเต่า


เป็นประจำสัปดาห์ ทุก ๆ วันพฤหัสบดี ที่พวกเราปั่นไปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ที่วัดคูเต่า อ.บางกล่ำ และ อ.หาดใหญ่ไม่มีความคิดเห็น:

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 2018

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 30 April, 2018 คุณวิเศษของดนตรี  พระอภัยมณีอธิบายความวิเศษของดนตรีให้ศรีสุวรรณและสามพราหมณ์ฟัง (จากต...