วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปั่นไปปล่อยปลาวัดคูเต่า


เป็นประจำสัปดาห์ ทุก ๆ วันพฤหัสบดี ที่พวกเราปั่นไปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ที่วัดคูเต่า อ.บางกล่ำ และ อ.หาดใหญ่ไม่มีความคิดเห็น:

แข่งขันจักรยานไครทีเรียม (Night Criterium)

16 สิงหาคม 2560 แถลงข่าวกิจกรรม  การแข่งขันจักรยานไครทีเรีย ม (Night Criterium) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเ จ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ Bangko...