วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปั่นไปปล่อยปลาวัดคูเต่า


เป็นประจำสัปดาห์ ทุก ๆ วันพฤหัสบดี ที่พวกเราปั่นไปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ที่วัดคูเต่า อ.บางกล่ำ และ อ.หาดใหญ่ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...