วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ปั่นไปปล่อยปลาวัดคูเต่า


เป็นประจำสัปดาห์ ทุก ๆ วันพฤหัสบดี ที่พวกเราปั่นไปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ที่วัดคูเต่า อ.บางกล่ำ และ อ.หาดใหญ่ไม่มีความคิดเห็น:

เชิญชวนชาวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เชิญชวนชาวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก...