วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บาป 7 ประการ

--  บาป 7 ประการ ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่านมหาตมะ คานธี เรื่อง ข้าพเจ้าทดลองความจริง  (The Story of My Experiments with Truth) ซึ่งอาจารย์กรุณา - เรืองอุไร กุศลาสัย ได้ถอดความไว้อย่างงดงาม ดังนี้

1. เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ
2. หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด
3. ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน
4. มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี
5. ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลธรรม
6. วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์
7. บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ

ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...