วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปั่นการกุศล สถาบันอะฮ์มาดียะห์ศึกษา
ปั่นการกุศล สถาบันอะฮ์มาดียะห์ศึกษา
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เป็นกิจกรรมที่น่ารัก มากๆ เรียบง่ายเป็นกันเอง แบบครอบครัว
ขอบคุณคณะผู้จัดงานครับไม่มีความคิดเห็น:

แข่งขันจักรยานไครทีเรียม (Night Criterium)

16 สิงหาคม 2560 แถลงข่าวกิจกรรม  การแข่งขันจักรยานไครทีเรีย ม (Night Criterium) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเ จ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ Bangko...