วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

200BRM 2017 CP2 and GoalAudax 200BRM 2017 MARCH 26
Hat Yai - Malaysia 
CP#2   Control Point B    CP #3   and FINISH @ GOAL
ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...