วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1

-  การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1 วันที่  20 พฤษภาคม 2560
 - Thailand 4.0 กับ นวัตกรรม ม.อ. เพื่อสังคมไทย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักปั่นจักรยาน และประชาชนทั่วไป
- โดยคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                    คลิกเพื่อชมหนังสั้น ๆ ของเราทำกันเอง

คนนี้เธอปั่นมา...เดี่ยว ๆ ไม่มีเจี๊ยบ

ไม่มีความคิดเห็น:

เชิญชวนชาวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เชิญชวนชาวไทยร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก...