สารบัญ

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

test run/Songkhla Koyo 100 Km. by COA

test run/Songkhla Koyo 100 Km. by COA
สงขลา เกาะยอ 100 โล ซีโอเอ
31 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561
แนะนำกิจกรรม สงขลา 100 โล 
เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานท่องเที่ยวระยะทางไกล สำหรับผู้เริ่มต้น และ ทุกคนที่ชอบการปั่นจักรยาน
เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการ ปั่นกลางอากาศ / Cycling On Air (COA) 
แนวคิด และ วิธีการ
เส้นทางที่ใช้จะต้องสอดรับกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยการสัมภาษณ์ ด้านทักษะเชิงช่าง, ความพร้อมการขับขี่จักรยาน และด้านสุขภาพ เป็นต้น โดยผู้จัดจะเปิดฝึกอบรมการปั่นทางไกลก่อนจะเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง 
นักปั่นจะต้องดูแลตนเอง และช่วยเหลือเพื่อนร่วมกิจกรรม, อุดหนุนอาหาร เครื่องดื่มในชุมชน
กิจกรรมจะจัดขึ้น 3 ครั้ง ต่อปี แบ่งเป็น 3 ฤดู  หนาว (ลม) ร้อน และฝน นักปั่นจะได้ผ่านการใช้จักรยาน 3 รูปแบบกันเลยทีเดียว
เมื่อสมัครกิจกรรม นักปั่นจะได้รับแผนที่นำทาง ระยะทาง 100 กม. (หรือยาวมากกว่านี้เล็กน้อย)
เก็บค่าสมัครเพียงเพื่อการจัดการให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขสนุกสนาน และมีผลกำไรเพื่อสามารถทำการผลิตรายการวิทยุได้อย่างยั่งยืน
เส้นทาง
เส้นแรก เริ่มที่วัดคูเต่า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ผ่านเกาะยอ อ.สิงหนคร อ.ควนเนียง และกลับเข้าเส้นชัยที่วัดคูเต่า (พร้อมแล้ว)
เส้นที่สอง สวนสัตว์สงขลา (รอการสำรวจเส้นทางท้าทายพลัง)
เส้นที่สาม เริ่มที่ อ.นาหม่อม (ยังไม่สรุป) 
# ขอเชิญชมภาพที่เพื่อนๆ ของเราได้สำรวจเส้นทางว่าพบอะไรบ้าง และอาจมีภาพไม่มาก และครอบคลุม เพราะมีฝนตกเป็นระยะ ๆ 
^_^ แบ่งเป็น 2 ทีม ในการทดสอบ คือ ทีมปั่นเร็ว และทีมปั่นช้าข้ามปี ^_^ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสร้างกิจกรรมครับผม
ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563