สารบัญ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการซ่อมจักรยาน และใส่หมวกให้น้อง ครั้งที่12 ปีที่ 3

- เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ร่วมกับ ภาควิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- โครงการซ่อมจักรยาน และใส่หมวกให้น้อง ครั้งที่12 ปีที่ 3
- วันที่ 18 สิงหาคม 2556 
สถานที่ โรงเรียนบ้านควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา
-
- จุดนัดพบ บริเวณสนามหญ้า หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
- เวลา 7.00น. ล้อหมุน 7.30น.
-
- ขอเชิญช่างอาสา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
- (ถ้าเป็นไปได้กรุณาแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมล่วงหน้านะครับ เพื่อความเรียบร้อยในการจัดการ)
                                                                              แผนที่เส้นทางไปโรงเรียนบ้านควนจง


ภาพเมื่อปีที่แล้ว 2555โรงเก็บจักรยานมีเป็นสัดส่วนน่าใช้

โครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง ครั้งที่ 12 ปี 3

กิจกรรมครั้งที่ 12 ปี 3 สถานที่ โรงเรียนบ้านควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ระยะเวลาของกิจกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00น. – 15.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อ ซ่อมจักรยานที่ชำรุดและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ สร้างเสริมแรงจูงใจการใช้จักรยานเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนเพื่อ ลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่ดี ต่อชุมชน

เป้าหมาย ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ ที่จำเป็นให้กับจักรยาน ตามที่สำรวจเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2556 จำนวน 22 คัน

ผลที่คาดหวัง แก้ปัญหาการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา ในการรับส่งนักเรียน ของผู้ปกครอง และจะมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น

ขอบเขตของกิจกรรม ซ่อมเฉพาะจักรยานของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ เครือข่ายจักยานหาดใหญ่

ฝ่ายช่าง ช่างเล็ก,ช่างนก (คุณวรากร) นายช่างสุบ(ทีมโคกเมา)และทีมช่างจากหลายชมรม ช่างรับเชิญ โกชัย(หาดใหญ่เมาเทนไบค์)
*
ขอเชิญช่างอาสา ทุกท่านและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมนี้ได้ โดยการร่วมไปเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างด้วยกันนะครับ

ชมภาพกิจกรรมครั้งนี้ได้ที่ลิงค์นี้ครับ คลิกได้เลย // http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=125&t=450605&start=90

1 ความคิดเห็น:

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

- ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล โดยการนำของอาจารย์เจริญยุทธ อาจารย์พฤทธิกร อาจารย์ธีรยุทธ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการนี้ กว่า40คน

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563