วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ภาพการสอบ AUDAX 200BRM Control point TOK MEK MAL

คอนโทรลพ้อยท์(control point) ที่ร้านต๊กเม๊กมาเลเซีย(74.3km.) ระยะช่วงนี้ จากหาดใหญ่ ประมาณ 74.3 กม.ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...