วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ภาพการสอบ AUDAX 200BRM Control point TOK MEK MAL

คอนโทรลพ้อยท์(control point) ที่ร้านต๊กเม๊กมาเลเซีย(74.3km.) ระยะช่วงนี้ จากหาดใหญ่ ประมาณ 74.3 กม.ไม่มีความคิดเห็น:

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 2018

JAZZ on the beach SAMILA Songkhla 30 April, 2018 คุณวิเศษของดนตรี  พระอภัยมณีอธิบายความวิเศษของดนตรีให้ศรีสุวรรณและสามพราหมณ์ฟัง (จากต...