วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

AUDAX200BRM Hat Yai - Malaysia 21/2/2016 (74.3 km.- 101 km.)


AUDAX200BRM  Hat Yai - Malaysia 21/2/2016
 (74.3 km.- 101 km.)
ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...