วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ"จักรยานสร้างสุข"

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เจ้าของสถานที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค สนับสนุนโดย สสส.ภาพจากอาจารย์ บวรศักดิ์ ว.เทคนิคหาดใหญ่ ขอบคุณครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...