วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

YALA ยะลา น่าเที่ยวมาก TK Park -วันนั้นก่อนเข้าไปยะลา แต่เราแวะปัตตานีก่อน เพื่อแวะเยี่ยมเยียนเพื่อน และได้พบกับการตีเส้นไบค์เลนของปัตตานี แนวคิดในปัจจุบันจะคล้าย ๆ กันหมดเลย คือ การแบ่งปันพื้นที่ถนน โดยใช้ร่วมกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...