วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัมภาษณ์ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์(1)+(2)


จุดชนวนความคิด 7 มิถุนายน 2554 สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เรื่องรณรงค์ขี่จักรยาน,โลกร้อน,นโยบายสิ่งแวดล้อมพรรคการเมือง

ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว


1 ความคิดเห็น:

puling-222 กล่าวว่า...

สาธุ ขอบคุณครับ สำหรับแนวคิดบริหารจัดการโลกดีๆ

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #3

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 # 3 AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น...