วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ รับมอบจักรยานจาก JamboreeMTB 2012


วันที่ 27 พฤษภาคม 2555


รับมอบจักรยานยี่ห้อ LA แอล-เอ จำนวน 10คัน 
จัดให้ 2โรงเรียน โรงเรียนละ 5คัน
โรงเรียนบ้านควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา


ไม่มีความคิดเห็น:

AUDAX 600BRM HDYCG 13-14 Jan 2018 #2

AUDAX 600BRM HDYCG #2 13-14 Jan 2018 ระหว่างที่มอง ๆ ๆ ๆ รูปที่หยุดเวลาเอาไว้ ณ สถานที่นั้น เวลานั้น   ได้พบเห็นนักจักรยาน นักชอบจักรย...