สารบัญ

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Hatyai Critical Mass 2017 Dec 29

Thanks to all the cyclists who attended this event. Encouraging the cyclists community to meet again in 2018.
ขอบคุณนักจักรยานทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนเกิดการใช้จักรยานให้มากขึ้น ขอบคุณครับวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

#5 Audax200BRM 3Dec2017 Hatyai-Malay

#5 Audax200BRM 3Dec2017 Hatyai-Malay

ภาพสนามสอบจักรยานทางไกล ออแดกซ์ 200 กม. AUDAX200BRM2018 3/12/2017 ประจำฤดูกาล 2018 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 มาดูความทรหด...อดทน เข้มแข็งด้วยกันครับ / ขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับ ด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ณ ด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา และด่านควนโดน จ.สตูล ที่กรุณาอำนวยความสะดวกทุกประการ Thanks to Tok Mek Restaurant Malaysia. Thanks to Immigration Thailand and Malaysia (Padang besar Songkhla and Khuan Don Satun) #ด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน_สตูล Restoran Tokmek Laman Rasmi ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ //Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563