สารบัญ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แค้มป์ วนอุทยานควนเขาวัง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วนอุทยานควนเขาวัง ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่สวนป่าควนเขาวัง เจ้าหน้าที่โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเจ้าหน้าที่สวนพฤกษ์ศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดา จำนวน 115 คน ทำกิจกรรม "โครงการค่ายคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วนอุทยานควนเขาวัง" ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
 บรรจุน้ำดื่มธรรมชาติ จากบ่อน้ำเหนือดิน (น้ำผุด) เอากลับมาดื่มที่บ้านเรา อร่อย ๆ ๆ


Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563