สารบัญ

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมเพื่อนักจักรยานหาดใหญ่ hat yai critical mass

****** ข่าวดี...ต้อนรับรับหน้าฝน ของภาคใต้ *******
- หาดใหญ่คริติคอลแมส ปี 3 ครั้งนี้พิเศษสุด Hat Yai Critical Mass 3
- เนื่องจากนักปั่นหลายคนปั่นมานานแต่ยังถอดล้อ(ของตัวเอง)ไม่เป็น
- เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่จึงคิดว่า การศึกษาเพิ่มทักษะด้านช่างเบื้องต้นให้กับสมาชิกเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องที่ดีๆ...ที่ควรจะจัดขึ้น...
- กับการแนะนำการเปลี่ยนยางใน และการถอดประกอบล้อ...
- พรุ่งนี้พบกัน...หลังปั่นโชว์ชุมชนว่าหาดใหญฯ่มีจักรยานอยู่ร่วมด้วยนะ...
Hat Yai Cycling Group : HDYCG
* แนวคิด-เพิ่มจำนวนประชากรจักรยานให้มากขึ้น มากขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นระดับที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเข้ามาดูแล...การใช้จักรยาน


Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563