สารบัญ

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ที่จอดจักรยานบริเวณพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะนครหาดใหญ่

  • - สาธิตการใช้ที่จอดจักรยานที่บริเวณพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะนครหาดใหญ่
คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพและดูภาพใหญ่
คลิกข้างล่าง เพื่อชมคลิปสาธิตการใช้งาน...

เมื่อทุกอย่างลงตัว จะทำตรงจุดนี้ทั้งหมด 4ชุด จอดจักรยานได้ 20คันวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น

กิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรง

ธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์ 

จากลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ถึงนายสวัสดิ์ แดงสว่าง( ศาสตราจารย์นายแพทย์

สวัสดิ์ แดงสว่าง ) 

///http://www.si.mahidol.ac.th/education/edu/new52/site/edu

_about_padya.htm


วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

สรุปรายรับ-จ่าย กิจกรรม ปั่น-ปันน้ำใจ ครั้งที่ 1

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ จัดหาทุนเพื่อโครงการ"ซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง" ที่ทางเครือข่ายจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2554 

รายรับ จากการขายบัตรและการบริจาค  38,350 บาท
รายจ่าย                                                      9,039 บาท
รายรับรวม                                                29,311 บาท
วันที่ 27 เมษายน 2556 ได้ส่งมอบให้กับ ฝ่ายการเงิน คุณวิวัฒน์ วิทยาทันต์ นำไปฝากธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว * เงินจำนวนนี้ทางเครือข่ายจะนำไปซ่อมจักรยานให้กับเด็กนักเรียน ในนครหาดใหญ่ และโรงเรียนโดยรอบหาดใหญ่ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ภายในปี 2556 นี้ จะทำการซ่อม ประมาณ 6โรงเรียน

******************************************************************************
                                                          เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
                                                                               ร่วมกับ
                                         สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
                         ร่วมกันจัดกิจกรรม ชวนปั่น-ปันน้ำใจ (Charity Ride By heart)
                        (เป็นการปั่นจักรยานเพื่อชมธรรมชาติ-สัมผัสวิถีชุมชน-ออกกำลังกายและได้กุศล)

หลักการและเหตุผล
    เนื่องด้วยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ได้จัดทำโครงการ”ซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง” มาตั้งแต่ปี 2554จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้มีการจัดมาแล้วทั้งสิ้น 10 ครั้ง ในการทำงานนั้นเงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ  ชมรมจักรยานต่างๆในหาดใหญ่และร้านค้าจักรยานในหาดใหญ่
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมากทำให้มีโรงเรียนที่จะขอเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมทุนจัดหารายได้เข้าเครือข่ายฯเพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามเจตจำนงที่ตั้งเอาไว้   

วัตถุประสงค์
1.จัดหารายได้เพื่อโครงการ”ซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง”
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกภารกิจ
3.เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
4.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยาน


สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)

 ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่21 เมษายน 2556   กิจกรรมเริ่มเวลา6.00น.เสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 10.30น.

ที่ปรึกษาโครงการ
1.นายบัญชรวิเชียรศรี ผู้ข่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
2.นางสาวมยุรีศรีประพันธ์ ผู้ควบคุมรายการแลบ้านแลเมืองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
3.นายสมชัยบุญวรกิจ ร้านจักรยานหาดใหญ่เมาเท่นไบค์
4.คุณศรีสุวรรณดี อารยะโสภณสกุล ร้านจักรยานศรีสุวรรณดี

 วิธีการดำเนินงาน
 กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน
1.กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบเขาคอหงส์– ปลักธง-ควนจง จักรยานเข้าร่วมได้ทุกประเภทด้วยการซื้อบัตรการกุศล ราคา 50บาทต่อ 1ใบ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1.1 กลุ่ม Aจะเป็นเสือภูเขาเท่านั้น  เส้นทางวิบากระยะทางประมาณ 28กม.
1.2 กลุ่ม B จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมได้เส้นทางเรียบ  ถนนราดยาง ระยะทาง ประมาณ 12กม.
1.3 พิเศษสุด รายการ “ปั่นวัดใจ วีไอพี” (VIP )(โดยกลุ่มผู้ที่รักจักรยานแต่ไม่สามารถปั่นได้ไกลๆโดยการปั่นจักรยานรอบอ่างน้ำ หรือโดยรอบมหาวิทยาลัย)  
2.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในโครงการถนนปลอดภัยสำหรับจักรยานและกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง
2.1แจกเอกสารแผ่นพับ
2.2เอกสารการรณรงค์การใช้จักรยาน
2.3จำหน่ายเสื้อเครือข่ายฯ
2.4เวทีร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องเมืองจักรยาน, ถนนที่เป็นมิตรกับจักรยานและที่จอดจักรยาน
3.กิจกรรมเสริม
จัดให้มีการซ่อมจักรยานให้กับบุคลากรก่อนวันจัดกิจกรรม จำนวน 4ครั้ง
หลังจากปั่นเข้าเส้นชัยแล้วร่วมสนุกด้วยการจับรางวัลผู้โชคดี

สวัสดิการอาหาร
มีอาหารเช้า-น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-ของว่าง......น้ำดื่ม2จุดของเส้นทางปั่น ทั้งกลุ่ม A กลุ่มB และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


กำหนดการ
6.00น.มาพร้อมกันที่บริเวณอ่างน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)  อาหารว่างเบาๆก่อนปั่น-น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-ขนมไข่
6.30น.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6.45น.ประธานกล่าวเปิด
7.00น.ปล่อยตัวกลุ่มA ระยะ 30กม.เส้นทางวิบาก(จักรยานเสือภูเขา)
7.15น.ปล่อยตัวกลุ่มB ระยะ 15กม.เส้นทางเรียบ (จักรยานทุกประเภท)
7.30น.กลุ่ม“ปั่นวัดใจVIP” ปั่นรอบอ่างน้ำ (จักรยานทุกประเภท)
-
8.30น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะยอยเข้าเส้นชัย มีเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆต้อนรับ, เข้ารับแจกเอกสารจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ,ชมภาพกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ที่ผ่านมาในรอบ 2ปี
9.30น.เริ่มจับของรางวัล
10.30น.ตัวแทนคณะผู้จัดงานสถานีวิทยุฯกล่าวขอบคุณผู้ร่วมฯ และปิดงาน เสร็จสิ้นกิจกรรม.


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เงินรายได้จากการขายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริงแล้วนำเข้าสู่กองทุนเครื่อข่ายจักรยานหาดใหญ่ โดยการเผยแพร่รายรับรายจ่ายผ่านทางเวปฯ www.hatyaicycling.blogspot.comหรือhttp://www.facebook.com/hatyaicycling
2.ผู้ใช้จักรยานได้มีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
3.มีความตื่นตัวกับการออกกำลังกายและเดินทางโดยใช้จักรยาน
4.มีผู้ใช้จักรยานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ภารกิจของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
1.จัดหาเส้นทางในการปั่นจักรยาน2 เส้นทาง คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B
2.จัดหาทีมงานจำนวน 20 คนเพื่อดูแลตามเส้นทางที่จะปั่นผ่านเพื่อความปลอดภัย
3.จัดทำบัตรราคา50บาทจำนวน 300ใบ เพื่อจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 20 เมษายน2556
4.จัดหาของรางวัลจากบริษัทห้างร้านต่างๆในหาดใหญ่ให้ได้ กว่า 30รางวัล
5.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(ป้ายไวนิลขนาด4X 2 เมตร) บริเวณจัดงาน
6.จัดทำสื่อใบปลิว,โปสเตอร์พร้อมติดตั้งตามสถานที่ต่างๆที่เหมาะสม
7.จัดเตรียมอาหารเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม จัดหาน้ำดื่มระหว่างเส้นทาง 2 จุด และของว่างพร้อมน้ำดื่มตอนสิ้นสุดกิจกรรม
8.ติดต่อมูลนิธิท่งเชียเซี่ยงตึ๊งสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 30 แพ็ค และรถพยาบาล
9.ประสานงานบริษัทTCA สาขาหาดใหญ่สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 20แพ็ค
10.ประสานงานบัณฑิตอาสาม.อ. เข้ามามีส่วนร่วมในคณะทำงาน
11.ประสานงานโรงเรียนบ้านควนจงเพื่อเป็นจุดพักและกิจกรรมเสริม

ภารกิจของสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางรายการวิทยุ
2.ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อขอเข้าใช้สถานที่พร้อมทั้งการใช้เครื่องขยายเสียง
3.ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการขออนุญาตติดตั้งป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด กระดาษ A-4  ตามหอพัก หรือ แจกตามคณะต่างๆและติดตั้งป้ายไวนิล ขนาด 1X2เมตรบริเวณสวนสุขภาพหรือที่เหมาะสม
3.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการกระจายเสียง เช่น เครื่องเสียง,ผู้ดำเนินรายการ
4.ประสานงานเทศบาลต่างๆในการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เส้นทางจักรยานจะผ่าน
5.เรียนเชิญคุณหมอรุ่งโรจน์มาเป็นประธานในพิธีเปิด
6.จัดหาผู้สนับสนุนของรางวัลจากบริษัทห้างร้านและหน่วยงานราชการ จำนวน.....?
7.ติดต่อบริษัทหาดทิพย์เพื่อขอซุ้มโค้งณ จุดปล่อยตัวนักปั่น และน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 30 แพ็ค ,ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ที่ซุ้มโค้งปล่อยตัว
8.ประสานงานชมรมรักษ์เขาคอหงส์ให้เข้ามามีส่วนร่วม
9.ประสานศูนย์วิทยุนารายน์เพื่อจัดการจราจรตามจุดแยกจุดตัดผ่าน 4แยกต่างๆ


เจ้าของโครงการ
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โทรฯ 08-9876-6697

ผู้จัดการโครงการ
นายเรวัตอังศุธร

ผู้ประสานงานโครงการ
นายอาคเณย์ปัญจเทพ 08-9876-6697

ฝ่ายหารายได้
นายอาคเณย์ปัญจเทพ
ฝ่ายจัดเก็บรายได้
นายวิวัฒน์วิทยาทันต์ 

ฝ่ายกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางและควบคุมการปั่น และรักษาความปลอดภัย
นายเรวัตอังศุธร ,ช่างเล็ก , นายวรากร ฉุดฉัตรแก้ว,นายชนะ บุญเอียด ,นายอาคเณย์ ปัญจเทพ ,ทีมจักรยานน้ำปั่น, ศูนย์วิทยุนารายณ์ จำนวน 20นาย

ฝ่ายกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบจักรยาน
นายสงกรานต์มุณีแนม , นายอาคเณย์ ปัญจเทพ , ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ,เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ฝ่ายสวัสดิการอาหารเครื่องดื่ม (ระหว่างเส้นทาง กลุ่ม และกลุ่ม B )
นายวิวัฒน์วิทยาทันต์

ฝ่ายอาหาร,เครื่องดื่มที่จุดเริ่มต้น ,สิ้นสุด และธุรการ
คุณปัญชิตาไชยภักดี , คุณณัชชา มุขขันธ์ , คุณนัฎธิตา สุขชาติ

ฝ่ายเวที/ดำเนินรายการ
สถานีวิทยุมอ. , เครือข่ายฯ

ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยุม.อ. , เครือข่ายฯ
ฝ่ายติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์  ,จัดเก็บป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์ปัญจเทพ

งบประมาณ
1.ค่าอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ก่อนและหลังการปั่น
2.ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
** ตามภาพ เป็นสมุดฝากเงินของฝ่ายการเงินคุณวิวัฒน์ วิทยาทันต์  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556
 เป็นยอดเงินคงเหลือ 40,317 บาท

************************************************************************

ตารางการทำงาน กิจกรรมปั่น-ปันฯ
วันที่ 20 เม.ย. 2556
กิจกรรมเสริม 
เวลา 15.00น. เริ่มติดตั้งระบบเสียง , บอร์ด เอกสารต่างๆ ฯลฯ และซ่อมจักรยานตามนัด
เวลา 17.00น. เริ่มกิจกรรมเสริม  แสดงดนตรี วงดนตรีรับเชิญ กอและแฟมิลี่  ชมนิทรรศนการ ของชมรมอนุรักษ์เขาคอหงส์ และภาพกิจกรรมที่ผ่านมาของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
เวลา 18.00น.เสร็จสิ้นกิจกรรม
อุปกรณ์
โต๊ะ 3ตัว , บอร์ดตั้ง 3ชิ้น , มิกเซอร์ 4-6ช่อง .........สถานีฯ
เครื่องเสียงกลางแจ้ง 1ชุด .......................เครือข่ายฯ

วันที่ 21 เม.ย. 2556
กิจกรรมหลัก
04.30น. ทุกคนพร้อมกันที่บริเวณจัดงาน และจัดเตรียมอาหาร,โต๊ะเอกสาร,โต๊ะของรางวัล,โต๊ะขายของ...
(สามารถวางบนที่นั่งรอบๆศาลาได้)
05.30น. ทุกอย่างพร้อม ผู้ร่วมกิจจกรรมเริ่มทะยอยเข้างาน อาหารเช้า
06.00น. กล่าวทักทายผู้ร่วมงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวคิด
06.30น. แบ่งกลุ่มปั่น A B C
06.45น. ประธานกล่าวเปิดงาน
07.00น. ปล่อยตัวกลุ่ม A โดยใช้ธงโบก(ประธาน), พร้อมนกหวีด(อาคเณย์)
07.15น. ปล่อยตัวกลุ่ม B โดยใช้ธงโบก(ประธาน), พร้อมนกหวีด(อาคเณย์)
07.30น. ปล่อยตัวกลุ่ม C โดยใช้ธงโบก(ประธาน), พร้อมนกหวีด(อาคเณย์)
07.30น.-08.30น. เล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัลสำหรับคนที่ร่วมเล่นเกมส์
08.30น. นักปั่นเริ่มทะยอยกลับ-เล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัลสำหรับคนที่ร่วมเล่นเกมส์
09.00น. หรือ 9.30น. มอบจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านควนจง 2คัน ผู้รับคือ โรงเรียนบ้านควนจง
09.30น. เริ่มจับรางวัล
10.00น. นับเงินกล่องบริจาค จำนวน 4กล่อง
10.30น. รายงานยอดเงินบริจาค // เสร็จกิจกรรม
อุปกรณ์
บ.หาดทิพย์ ติดตั้งซุ้ม 05.30น 06.00น.
โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,ติดตั้งตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2556.

 คณะทำงานหน้าเวที และการจัดการพิธีการ
ผู้ดำเนินรายการ พี่อุ๋ย ,สถานีวิทยุฯ (ใส่เสื้อรายการฯ)

ผู้ประสานงานระหว่างเวทีและทีมงานการปล่อยตัว (เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ใช้ ว.แดง ช่อง 4)
อาคเณย์ 08-9876-6697 (ว.แดง ช่อง4) , ปัญชิตา ....................................(ว.แดง ช่อง 4)

การจัดการอาหารและน้ำหน้าเวที
สุรศักดิ์ , ครูจุ๋มและศิษย์

ขายบัตร ขายเสื้อ แจกเอกสาร เล่นเกมส์ และการจับรางวัล
สุรศักดิ์ , ปัญชิตา , ครูจุ๋ม และศิษย์

ประสานงานควบคุมการปล่อยตัว
อาคเณย์ ,

ควบคุมขบวนจักรยานกลุ่ม A
พี่เรวัต(อยู่ที่โรงเรียนบ้านควนจง) ,ช่างเล็ก(นำขบวน) , อ.สงกรานต์(ปิดกลาง) ,
เอก-น้ำปั่น (ปิดท้าย) ,บอย,ศักดิ์,ซัน, ทุกคันต้องจอดที่จุดพักที่ 1โรงเรียนบ้านควนจง  และจุดพักที่ 2 เนินมนัส

ควบคุมขบวนจักรยานกลุ่ม B
วิวัฒน์ (ปิดท้าย) , ธรรมจักร . โดม(รถพับ)-นำขบวน , ทุกคันต้องจอดที่จุดพักที่ 1โรงเรียนบ้านควนจง  และจุดพักที่ 2 เนินมนัส

ดูแลความปลอดภัยและจราจร
ศูนย์วิทยุนารายณ์ กำลังพลจำนวน 10 ถึง 20นาย (แจ้งไว้เมื่อประชุมครั้งแรก)

จุดให้น้ำจุดที่ 1 โรงเรียนบ้านควนจง
สถานีวิทยุฯ และโรงเรียนบ้านควนจง
จุดให้น้ำจุดที่ 2 บนยอดเนินมนัส
สถานีวิทยุฯ

 ชื่อ/เบอร์ฯติดต่อผู้นำขบวนจักรยาน A B และผู้ประสานงานฯ
  กลุ่ม A ช่างเล็ก 081-957-3389        กลุ่ม B วิวัฒน์  081-963-3155
ผู้ประสานงานวิทยุ ม.อ. 089-734-8896
ผู่ประสานงานศูนย์วิทยุนารายณ์ (นารายณ์ 24) 089-738-5061 (ว.แดงช่อง 59)
ผู้ประสานงานเครือข่ายจักรยานฯ 08-9876-6697 (ว.แดง ช่อง 4)

ขอบคุณ ของรางวัล /
1.ธ.แห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ เสื้อรายการ ปั่น-ปันน้ำใจ 20ตัว
2.ผศ.พิมพา ศิลาวัชนาไนย  พัดลม 3ตัว
3. ร้านหาดใหญ่เมาเท่นไบค์ ไฟหน้า+ท้าย(คละแบบ) 10ชิ้น
4.ร้านศรีสุวรรณดี ฝาครอบล้อ ฟิกซ์เกียร์ 1ชุด(ล้อหลัง) , ปลอกแฮนด์ 12คู่ , แว่นตากันแดด 1กล่อง(1ชุด)
5.ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม ภาคใต้ (สยามด้ามขวาน) โดยคุณปิยภัทร ของขวัญ 1กล่อง
6.อ.นพศักดิ์ อัมพรพิริยกุล จาก วจก.ม.อ. มอบภาพยนต์ชีวประวัติหลวงพ่อทวด 200แผ่น
7.ร้านสวนสำราญ กระบอกน้ำ JAVA 6ใบ , ปลอกแฮนด์ 6คู่
8.คุณโดม(รถพับ) ..........................................................กระเป๋าสะพายผ้าดิบ 6ใบ
9.ธนาคารไทยพานิช ร่ม 5 คัน , ผ้าห่ม 2ผืน , กระเป๋า 15ใบ
10. โรงไฟฟ้าจะนะ ร่ม 15คัน , เสื้อ 15ตัว
(จำนวนกว่า 80 รางวัล)

 ขอบคุณ สปอนเซอร์
1.ธ.แห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ 5,000บาท
2. คุณจักรกฤษ (สมาชิกแลบ้านแลเมือง) 1,000บาท
3. สถานีวิทยุ ม.อ.รายการแลบ้าน-แลเมือง 1,000บาท
4.บ.หาดทิพย์ ซุ้มโค้งปล่อยตัว , น้ำดื่ม 20 แพ็ค
5. TCA สำนักงานหาดใหญ่ น้ำดื่ม 30โหล
6.คุณสุรศักดิ์ ปัญจเทพ ขนมปังกรอบ 1ปี๊บ
7.ห้างไดอาน่า ป้ายไวนิลขนาด 3x1 เมตร 5ผืน ..........................
8.มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง น้ำดื่ม 40แพ็ค , ถังคูลเลอร์ 2ถัง
9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำนวยความสะดวก สถานที่ และบุคลากร
10.สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายการ แลบ้าน-แลเมือง
11.ชมรมจักรยานหลายชมรมในหาดใหญ่ นาหม่อม คอหงส์ สงขลา รัตภูมิ


วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

พบปะแลกเปลี่ยนเรื่องจักรยานกับชุมชนป้อม 6


จำจักรยานคันแรกของเราได้มั้ย...ตอน 2 ขวบ 3 ขวบ หรือ 4 ขวบ..หรือบางคนไม่เคยมีจักรยานใช้เลย...ความทรงจำที่ได้ไถ 2 ล้อที่บางครั้งก็มีล้อพยุงเล็กๆข้างๆ.. ความเจ็บน้ำตาตอนจักรยานล้มแต่ต้องขี่มันให้ได้...ถ้าอยากให้เด็กๆของเรามีโอกาสได้ประสบการณ์ครั้งเมื่อเรายังเด็กมากกว่าการให้เด็กดูทีวี เล่นไอแพดก่อนขี่จักรยานเป็น...มาช่วยกันสนับสนุนเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่จัดกิจกรรมซ่อมจักรยาน ระดมทุนหาจักรยานและหมวกกันน็อคให้น้องซิคะ..."ชโลม เกตุจินดา"
 Can you recall the first time you set foot and rode away on the bicycle as a young child? 

Somebody may have no memory of the session at all. But for me, bicycle played big role in

 my memory. Remember riding on your first bicycle when you were young? Remember 

tears you shed when you fell off the bike? If you want to present your child first-hand 

opportunity of bicycle rather than having them watching TV or playing games on iPad, 

let them go. And have their own experiences on bicycle. Let's give support to Hat Yai's 

Bicycle Community by organizing races, fundraising and gather bicycle helmet for the 

youngs. "writer Chaloam katejinda Translated by Tunyathip Saengsuwan"

24 เม.ย. 2556 ทำความคุ้นเคยกับชุมชน ปลูกฝังค่านิยมจักรยาน และการใช้ถนน แม้วันนี้จะไม่ได้ซ่อมอะไรมากมาย แต่ก็เป็นการนำร่องกิจกรรมที่เครือข่ายฯจะทำกับชุมชน"ป้อม 6" และต่อไปยังชุมชนอื่นๆ.../// วันนี้เช็ครถไป8คัน ซ่อมได้ 2คัน ที่เหลือเสียมากเกินจะเยียวยา ต้องค่อยๆปรับความรู้เรื่องจักรยานให้กับชุมชน คงอีกนานพอดูเลยกว่าชุมชนจะเข้าใจและยอมรับระบบจักรยานที่ยั่งยืน...
On 24th April, 2013. We were introduced to the Community. We inculcated the value of 

using bicycles and corrected the manners on using roads. Even though today, we haven't 

done anything so far as it was our first time of taking part in the activity, yet we are willing 

to do the same for Pomhok community and others. Today, we have already checked 8 

bicycles but only 2 of them were fixed and the rest are badly broken that we couldn't fix 

them. We also mildly adjust the knowledge of bicycles for the community. It might takes a 

long time for the community to thoroughly understand and incorporate the bicycle system. 

Translated by Tunyathip Saengsuwanวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

"ชวนปั่น-ปันน้ำใจ"
พบกันวันที่ 21 เมษายน 2556 เพื่อแสดงความมีอยู่ของจักรยานทุกแบบ ตั้งแต่จักรยานพับ จักรยานแม่บ้าน เสือหมอบ เสือภูเขา.....การมารวมตัวกันได้อะไรมากกว่าการที่เราได้ปั่นจักรยานอย่างมีความสุขร่วมกันเท่านั้น ยังแสดงตัวตนของคนจักรยานว่า "พวกเรายังอยู่ และยังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นในเรื่องของความปลอดภัย และเรื่องที่จอดจักรยาน...ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการใช้และการเพิ่มแรงจูงใจให้ใช้จักรยาน ของคนหาดใหญ่"
*********************************************************************************


                                                      เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
                                                                       ร่วมกับ
                                    สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
                         ร่วมกันจัดกิจกรรม ชวนปั่น-ปันน้ำใจ (Charity Ride By heart)
                        (เป็นการปั่นจักรยานเพื่อชมธรรมชาติ-สัมผัสวิถีชุมชน-ออกกำลังกายและได้กุศล)

หลักการและเหตุผล
    เนื่องด้วยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้มีการจัดมาแล้วทั้งสิ้น 10 ครั้ง เงินรายได้ส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ  และร้านค้าจักรยานในหาดใหญ่ 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมาก ทำให้มีโรงเรียนที่จะขอเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมทุนจัดหารายได้เข้าเครือข่ายฯเพื่อให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามเจตจำนงที่ตั้งเอาไว้   

วัตถุประสงค์
1.จัดหารายได้ เพื่อโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง
2.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมการใช้จักรยานในทุกภารกิจ
3.เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
4.เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยาน


สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บริเวณ อ่างเก็บน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)

 ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556   กิจกรรมเริ่มเวลา 6.00น.เสร็จสิ้นกิจกรรม เวลา 10.30น.

ที่ปรึกษาโครงการ
1.นายบัญชร วิเชียรศรี ผู้ข่วยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2.นางสาวมยุรี ศรีประพันธ์ ผู้ควบคุมรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
3.นายสมชัย บุญวรกิจ ร้านจักรยานหาดใหญ่เมาเท่นไบค์
4. คุณศรีสุวรรณดี อารยะโสภณสกุล ร้านจักรยานศรีสุวรรณดี
วิธีการดำเนินงาน
 กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ส่วน
1.กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบเขาคอหงส์ ปลักธง-ควนจง-แก้มลิง จักรยานเข้าร่วมได้ทุกประเภท ด้วยการซื้อบัตรการกุศล ราคา 50บาทต่อ 1ใบ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1.1 กลุ่ม A จะเป็นเสือภูเขาเท่านั้น  เส้นทางวิบากระยะทาง ประมาณ 28กม.
1.2 กลุ่ม B จักรยานทุกประเภทสามารถเข้าร่วมได้ เส้นทางเรียบ  ถนนราดยาง ระยะทาง ประมาณ 12 กม.
1.3 พิเศษสุด รายการ ปั่นวัดใจ วีไอพี (VIP )(โดยกลุ่มผู้ที่รักจักรยานแต่ไม่สามารถปั่นได้ไกลๆ โดยการปั่นจักรยานรอบอ่างน้ำ หรือโดยรอบมหาวิทยาลัย)  
2.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ในโครงการถนนปลอดภัยสำหรับจักรยาน และกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง
2.1 แจกเอกสารแผ่นพับ
2.2 เอกสารการรณรงค์การใช้จักรยาน
2.3 จำหน่ายเสื้อเครือข่ายฯ
2.4 เวทีร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องเมืองจักรยาน, ถนนที่เป็นมิตรกับจักรยาน และที่จอดจักรยาน

3.กิจกรรมเสริม
หลังจากปั่นเข้าเส้นชัยแล้ว ร่วมสนุกด้วยการจับรางวัลผู้โชคดี

สวัสดิการอาหาร
มีอาหารเช้า-น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-ของว่าง......น้ำดื่ม 2จุดของเส้นทางปั่น ทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


กำหนดการ
5.30น.มาพร้อมกันที่ บริเวณอ่างน้ำฝั่งตะวันออก(สถานที่ตักบาตร)  อาหารว่างเบาๆก่อนปั่น-น้ำเต้าหู้-ปาท่องโก๋-ขนมไข่
6.00น.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6.45น.ประธานกล่าวเปิด
7.00น.ปล่อยตัวกลุ่ม A ระยะ 30กม.เส้นทางวิบาก (จักรยานเสือภูเขา)
7.15น.ปล่อยตัวกลุ่ม B ระยะ 15กม. เส้นทางเรียบ (จักรยานทุกประเภท)
7.30น.กลุ่ม ปั่นวัดใจVIP” ปั่นรอบอ่างน้ำ (จักรยานทุกประเภท)
-
8.30น.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะยอยเข้าเส้นชัย มีเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆต้อนรับ , เข้ารับแจกเอกสารจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย , ชมภาพกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ที่ผ่านมาในรอบ 2ปี
9.30น.เริ่มจับของรางวัล
10.00น.ตัวแทนคณะผู้จัดงานสถานีวิทยุฯ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมฯ และปิดงาน เสร็จสิ้นกิจกรรม.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เงินรายได้จากการขายบัตรหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามจริงแล้ว นำเข้าสู่กองทุนเครื่อข่ายจักรยานหาดใหญ่ โดยการเผยแพร่รายรับรายจ่ายผ่านทางเวปฯ www.hatyaicycling.blogspot.com หรือ http://www.facebook.com/hatyaicycling
2.ผู้ใช้จักรยานได้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
3.มีความตื่นตัวกับการออกกำลังกาย และเดินทางโดยใช้จักรยาน
4.มีผู้ใช้จักรยานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น


เจ้าของโครงการ
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โทรฯ 08-9876-6697

ผู้จัดการโครงการ
นายเรวัต อังศุธร

ผู้ประสานงานโครงการ
นายอาคเณย์ ปัญจเทพ 08-9876-6697

ฝ่ายหารายได้
นายอาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายจัดเก็บรายได้
นายวิวัฒน์ วิทยาทันต์ 

ฝ่ายกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางและควบคุมการปั่น และรักษาความปลอดภัย
นายเรวัต อังศุธร ,ช่างเล็ก , นายวรากร ฉุดฉัตรแก้ว,นายชนะ บุญเอียด ,นายอาคเณย์ ปัญจเทพ ,ทีมจักรยานน้ำปั่น

ฝ่ายกิจกรรม เผยแพร่ความรู้เรื่องระบบจักรยาน
นายสงกรานต์ มุณีแนม , นายอาคเณย์ ปัญจเทพ , ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย , เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่

ฝ่ายสวัสดิการอาหาร เครื่องดื่ม (ระหว่างเส้นทาง กลุ่ม A และกลุ่ม B )
สถานีวิทยุ ม.อ.

ฝ่ายอาหาร,เครื่องดื่ม ที่จุดเริ่มต้น ,สิ้นสุด และธุรการ
คุณปัญชิตา ไชยภักดี , คุณณัชชา มุขขันธ์ , คุณนัฎธิตา สุขชาติ

ฝ่ายเวที/ดำเนินรายการ
สถานีวิทยุ มอ. , เครือข่ายฯ

ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยุ ม.อ. , เครือข่ายฯ
ฝ่ายติดตั้ง บอร์ดประชาสัมพันธ์  ,จัดเก็บป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
นายสุรศักดิ์ ปัญจเทพ

งบประมาณ
1.ค่าอาหารเช้า และเครื่องดื่ม ก่อนและหลังการปั่น
2.ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563