สารบัญ

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

พบปะแลกเปลี่ยนเรื่องจักรยานกับชุมชนป้อม 6


จำจักรยานคันแรกของเราได้มั้ย...ตอน 2 ขวบ 3 ขวบ หรือ 4 ขวบ..หรือบางคนไม่เคยมีจักรยานใช้เลย...ความทรงจำที่ได้ไถ 2 ล้อที่บางครั้งก็มีล้อพยุงเล็กๆข้างๆ.. ความเจ็บน้ำตาตอนจักรยานล้มแต่ต้องขี่มันให้ได้...ถ้าอยากให้เด็กๆของเรามีโอกาสได้ประสบการณ์ครั้งเมื่อเรายังเด็กมากกว่าการให้เด็กดูทีวี เล่นไอแพดก่อนขี่จักรยานเป็น...มาช่วยกันสนับสนุนเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่จัดกิจกรรมซ่อมจักรยาน ระดมทุนหาจักรยานและหมวกกันน็อคให้น้องซิคะ..."ชโลม เกตุจินดา"
 Can you recall the first time you set foot and rode away on the bicycle as a young child? 

Somebody may have no memory of the session at all. But for me, bicycle played big role in

 my memory. Remember riding on your first bicycle when you were young? Remember 

tears you shed when you fell off the bike? If you want to present your child first-hand 

opportunity of bicycle rather than having them watching TV or playing games on iPad, 

let them go. And have their own experiences on bicycle. Let's give support to Hat Yai's 

Bicycle Community by organizing races, fundraising and gather bicycle helmet for the 

youngs. "writer Chaloam katejinda Translated by Tunyathip Saengsuwan"

24 เม.ย. 2556 ทำความคุ้นเคยกับชุมชน ปลูกฝังค่านิยมจักรยาน และการใช้ถนน แม้วันนี้จะไม่ได้ซ่อมอะไรมากมาย แต่ก็เป็นการนำร่องกิจกรรมที่เครือข่ายฯจะทำกับชุมชน"ป้อม 6" และต่อไปยังชุมชนอื่นๆ.../// วันนี้เช็ครถไป8คัน ซ่อมได้ 2คัน ที่เหลือเสียมากเกินจะเยียวยา ต้องค่อยๆปรับความรู้เรื่องจักรยานให้กับชุมชน คงอีกนานพอดูเลยกว่าชุมชนจะเข้าใจและยอมรับระบบจักรยานที่ยั่งยืน...
On 24th April, 2013. We were introduced to the Community. We inculcated the value of 

using bicycles and corrected the manners on using roads. Even though today, we haven't 

done anything so far as it was our first time of taking part in the activity, yet we are willing 

to do the same for Pomhok community and others. Today, we have already checked 8 

bicycles but only 2 of them were fixed and the rest are badly broken that we couldn't fix 

them. We also mildly adjust the knowledge of bicycles for the community. It might takes a 

long time for the community to thoroughly understand and incorporate the bicycle system. 

Translated by Tunyathip Saengsuwanไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563