สารบัญ

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

CM ปั่นกันเถอะเรา หาดใหญ่- วันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 20.00น. หลังจากผ่านวันงานเวิลด์คาร์ฟรีเดย์(world car free day) มา 7วัน กระแสยังอุ่นๆอยู่ พวกเราก็เลยถือเอาขณะที่กระแสคาร์ฟรีเดย์ยังกรุ่นๆอยู่ จัดการปั่นแบบที่ ฝรั่งเรียกว่า Critical Mass โดยเราใช้ชื่อ CM ปั่นกันเถอะเรา ให้เหมือนกันทั่วประเทศ...
- วันนี้มีเพื่อนๆมากัน 21คน มาจากหลากหลายอาชีพ วัย และความรู้สึก...แต่ก็น่ายินดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือทุกคนที่มารวมกันวันนี้ทั้งหมดเข้าใจการปั่นในรูปแบบนี้เป็นอย่างดี มีการแจกเอกสารถึงวิธีการของCritical Mass แบบฝรั่งและ แบบไทยๆ..ทำให้ทุกคนเข้าใจทิศทางและจุดประสงค์อย่างเดียวกัน..
- โดยที่เราไม่สามารถที่จะให้การปั่นแบบนี้เข็มข้นเท่าต่างประเทศได้เนื่องจากค่านิยม ลักษณะนิสัย ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยของเรายังไม่เบ่งบานเท่าเมืองนอก พวกเราจึงทำการปั่นแบบไทยๆ...แต่ก็ไม่ถึงกับอ่อนปวกเปียกเกินไป คือทำเป็นกลางๆไว้ก่อน...โดยที่ไม่ทิ้งหลักการเดิมไปมากเท่านั้น..

โปรดคลิกเพื่อชมภาพและเรื่องราวต่างๆได้เพิ่มเติมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้นะครับ
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพและเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ติดตามชมเมืองเพื่อจักรยานโบโกตาเขาเป็นอย่างนี้?

"ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ไม่ใช่ประเทศที่คนจนซื้อรถใช้...
แต่คือประเทศที่คนรวยยินดี
ใช้ขนส่งสาธารณะ..."
เอนเรเก้ เพนาโรซา
นายกเทศมนตรีเมืองโบโกตา

"A developed country is not a place
where the poor have cars.
It's where the rich use public transport."

Mayor of Bogota
(สนับสนุนข้อมูลจาก http://www.facebook.com/video/video.php?v=195507193912003 )
ทำได้จริง มีผลงาน น่าเชิญมาให้คำปรึกษา
บุรุษนาม เอนริเก้ เพนาโลซา อดีต นายกเทศมนตรีเมือง โบโกต้า ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างปี 1998-2001 สร้างผลงานไว้อย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือ ใช้ "จักรยาน" เปลี่ยน เมืองแห่งอันตราย ให้เป็น เมืองที่น่าอยู่ ปลอดภัย ...
เหมาะมาให้คำปรึกษาที่บ้านเราจริงๆ ครับ เพราะตอนเค้าเข้ามา มีแต่งาน "กระดูก" ทั้งนั้น ...บ้านเรา พอเจองาน "กระดูก" หน่อย ก็หาคนมาทำยากแล้วครับ....ปัญหาหลายอย่าง จึงรู้ๆ และเห็นๆ กันอยู่ดังเช่นปัจจุบัน...
(รายละเอียดพร้อมประวัติอ่านได้ด่านล่างครับ บนบล็อกอ้างอิง ของ คุณ bicylceman เมื่อปี 2008 ครับ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=bicyclecity&date=30-09-2008&group=1&gblog=24

เข้าเรื่องประวัติและผลงานของบุคคลท่านนี้ กันดีกว่าครับ...

วันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับชายท่านหนึ่งครับ ชื่อ เอนริเก้ เพนาโลซา (Enrique Penalosa) เป็นคนอเมริกันโคลัมเบียครับ เกิดที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นทั้งนักการเมือง นักวิชาการ นักเขียน นักคิด เคยเป็นนายกเทศมนตรีนคร โบโกตา ประเทศโคลัมเบีย เมื่อปี ค.ศ. 1998 ถึง 2001 นายคนนี้มีดีอย่างไร ทำไมวงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมถึงได้ยกย่องให้เขาเป็นผู้นำทางความคิดลองมาอ่านดูนะครับ...

ปัจจุบัน เพนาโลซา เป็นนักวิจัยรับเชิญของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค กำลังทำวิจัยและเขียนหนังสือชื่อ a new urban-development model for the Third World ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง การจราจรและการขนส่งในพื้นที่เมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเคหการสำหรับผู้มีรายได้น้อย การลดมลภาวะและสร้างพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ...

เพนาโลซาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์จาก Duke University ระดับปริญญาโทและเอกด้านการจัดการสาธารณะจาก the Institut International D’Administration Publique and University of Parris II ในกรุงปารีส มีความสามารถในสองภาษาคืออังกฤษและฝรั่งเศส...

ในช่วงที่รับตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีนครโบโกต้า (1998 – 2001) เขาพยายามที่จะสร้างระบบขนส่งมวลชน ประสานการใช้ประโยชน์ที่ดินและเคหการสำหรับผู้มีรายได้น้อย สร้างระบบการลดมลภาวะ และสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับเมืองที่มีประชากรประมาณ 6.5 ล้านคน ที่ในขณะนั้นไม่มีระบบรถไฟใต้ดินหรือขนส่งมวลชนอื่นที่มีคุณภาพ เขายังทำสงครามกับรถยนต์ที่สร้างปัญหาจราจรในภาวะชั่วโมงเร่งด่วนของวันด้วยการควบคุมการใช้รถยนต์อย่างเข้มงวดสามารถลดปัญหาติดขัดลงได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้เขายังชักจูงใจให้สภาเมืองขึ้นภาษีน้ำมันเพื่อควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนตัว และนำงบประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้มาสร้างระบบรถบัสขนส่งมวลชน ที่ปัจจุบันให้บริการประชากรในเมืองโบโกต้า ประมาณ 500,000 คนต่อวัน ....

ผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครโบโกต้าของเอนริเก้ เพนาโลซา มีดังต่อไปนี้ :
- สร้างสถาบันปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง
- สร้างระบบระบบรถบัสขนส่งมวลชนแบบใหม่ ชื่อว่า TransMilenio
- เป็นหัวหอกในการฟื้นฟูบูรณะเมือง โดยการปรับปรุงลานสาธารณะของเมือง สวนสาธารณะในเมือง รวมถึงการนำพื้นที่เสื่อมโทรมในเมืองมาพัฒนาบูรณะใหม่ให้กลายเป็นเส้นทางและพื้นที่สำหรับคนเดินเท้า
- สร้างศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบมากกว่าหนึ่งร้อยแห่ง โดยให้อยู่ในการจัดการด้วยตนเองของชุมชน
- จัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเทศบาล 14,000 เครื่อง สร้างเป็นระบบเครือข่ายเกิดการเชื่อมต่อเป็นระบบห้องสมุดขนาดใหญ่ 3 แห่ง และขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง
- ปลูกต้นไม้มากกว่า 100,000 ต้น
- สร้างและปรับปรุงบูรณะเส้นทางเดินเท้าประมาณ 100 กิโลเมตร และ ทางจักรยาน ถนนคนเดิน รวมกันมากกว่า 300 กิโลเมตร รวมถึงสวนสาธารณะมากกว่า 1,200 สวน
- ริเริ่มโครงการ “วันปลอดรถ” (Car-Free-Day) ในปี 2000 ซึ่งจากโครงการนี้ทำให้ได้รับรางวัลสต๊อคโฮมส์ อวอร์ด และจากการริเริ่มโครงการนี้ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้ในปี 2015 ถนนจะปลอดรถยนต์ในช่วงเวลา 6.00 น.ถึง 9.00 น.และ 16.30 น.ถึง 19.30 น. ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนในกรุงโบโกต้าจะไม่มีรถยนต์วิ่งบนถนนเลย (คิดได้อย่างไรนี่ ช่างแตกต่างกับประเทศสยามเมืองยิ้มที่รู้จักแต่จะทำอย่างไรให้จอดรถได้ใกล้เป้าหมายที่สุด)

ไม่รู้ว่านี่เป็นผลงานหรือว่าคำคุยนะครับแต่เขาก็ได้ทำให้ปรากฏเป็นจริงแก่สายตาชาวโลกมาแล้ว ดูผลงานของเขาแล้วผมก็ให้นึกปลงครับ เอาผลงานของนายกเทศมนตรีทั้งหมดตั้งแต่ก่อตั้งเทศบาลนครนครราชสีมามารวมกัน ผมว่ายังไม่ได้ถึงครึ่งของอีตาคนนี้เลยครับ(อย่าเถียงครับว่าประชากรของเราน้อยกว่าจะทำเยอะอย่างเค้าได้อย่างไร เพราะมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนประชากรว่ามีเท่าไร แต่มันอยู่ที่ว่าคุณทำให้ประชาชนได้มากเท่าไร)


ปัจจุบันนายคนนี้เค้ามีตำแหน่งเป็น Managing Director, Arthur D. Little Consulting, Colombian Office; President, Colombian Institute of Mortgage Banks (ICAV); Economic Secretary to the Colombian President; Dean of the Business Administration Faculty at Externado de Colombia University; Commercial and Administrative Vice-president of the Bogotá Water and Sewage Company. นอกจากนี้เขาก็ยังเคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของโคลัมเบีย และสมาชิกสภานครโบโกต้า

เพนาโลซ่า ยังเดินทางไปในหลายเมืองในฐานะคณะทำงานของสถาบันนโยบายการขนส่งและการพัฒนาของธนาคารโลก ไปที่เมืองเม็กซิโกซิตี้, ปานามาซีตี้, ลิม่า, นิวเดลี, จาการ์ตา, กวางโจวและฮ่องกง ประเทศจีน และยอร์คยาการ์ตาและสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย มูลนิธิด้านการพลังงานเชิญให้เขาเป็นผู้บรรยายในการประชุมนานาชาตินายกเทศมนตรีทั่วโลกที่เมืองเชี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญไปบรรยายที่เมืองชิคาโก, คลิฟท์แลนด์, ฟิลาเดลเฟีย ซานฟรานซิสโก, นิวยอร์ค, โทรอนโต เมืองคาราคัสและบากิสเมโต ในประเทศเวเนซูเอลา เมืองบาเรนควิลา, คาตาเกนา, คาลี่ และเพสโต ในประเทศโคลัมเบีย เรียกว่าไปบรรยายมาทั่วโลกจากความสำเร็จในการพัฒนากรุงโบโกต้าของเขานี่แหละ

เพนาโลซ่า เขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลากหลายฉบับ และที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่หนังสือสองเล่ม เล่มแรกคือ Capitalism: The Best Option and Democracy and Capitalism: Challenges of the Coming Century. และอีกเล่มที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ตัวเขาเองชื่อ Peñalosa and a City 2,600 meters closer to the stars. (ท่านที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีพื้นที่ใดๆในประเทศไทย หรือนักศึกษาทางด้านผังเมืองและออกแบบชุมชน ควรที่จะไปหามาอ่านนะครับ)

ขอขอบคุณข้อมูลบนบล็อกของคุณ bicycleman มา ณ ที่นี้ครับ...
ขอขอบคุณข้อมูลภาพ จาก GreenWorldonline
บนลิ้งก์ http://www.youtube.com/watch?v=lu9LTakJUdk
 — กับ Rattana Kosin และ Rattanakosin Twins ที่ โบโกต้า

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

หาดใหญ่คาร์ฟรีเดย์2555

คาร์ฟรีเดย์ มีหลากหลายความหมายของแต่ละภูมิของตัวบุคคล..อย่างไรก็ตาม..ในช่วงเริ่มต้น...ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่า"พวกเราต้องออกมาใช้จักรยาน เดินเท้า รถสาธารณะ" เท่านี้ก่อน แล้วเป็นหน้าที่ของผู้รู้ทั้งหลายที่จะสอดแทรกความรู้ต่างๆของระบบจักรยาน ระบ
บขนส่งมวลชนต่างๆ..เพราะฉะนั้นอย่าคิดมาก...ออกมาปั่นๆๆๆๆ...กันเท่านั้น..ในบทบาทแรกของชาวจักรยาน..

ใครชอบรูปใหญ่ๆหน้าบานๆเชิญที่นี่ครับคลิกเลยhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669&start=1185


เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เดินรับบริจาคโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง
มีชาวจักรยานเข้าร่วมกว่าหนึ่งพันคน..

"ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ไม่ใช่ประเทศที่คนจนซื้อรถใช้...
แต่คือประเทศที่คนรวยยินดี
ใช้ขนส่งสาธารณะ..."

นายกเทศมนตรีเมืองโบโกตา

"A developed country is not a place
where the poor have cars.
It's where the rich use public transport."

Mayor of Bogotaวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

เสื้อรุ่นที่ 3 (แบ่งปันพื้นที่ถนน)

- เสื้อรุ่นที่ 3 เสร็จแล้วครับ โฉมหน้าประมาณนี้ คนที่สั่งจองเอาไว้มารับได้เลยนะครับ..
- ปีหน้าเราจะรณรงค์เรื่องที่จอดจักรยานและการแบ่งปั่นพื้นที่ถนนนะครับ โปรดติดตาม..
- เสื้อลิ้งค์ดูต่อจากนี้ได้ครับ http://hatyaicycling.blogspot.com/2012/09/2555.html

เป็นผ้าแวว(I.B) คอกลมกุ้นบ่า เนื้อดี ไม่ยับ ไม่ย่น ไม่ต้องรีด ใส่นั่ง ใส่นอน ใส่ทำงานได้ดี ...

ขนาดเสื้อ M -40"  L -42"  XL -44" (ตามภาพที่นางแบบจำเป็นใส่นั่น ไซส์ M ครับ ดูจะหลวมๆไปหน่อย เพราะว่าไซส์ S ไม่มี)

สั่งจองได้ที่คอมเม้นต์ข้างล่าง และโทรฯ 08-9876-6697
ราคา 200บาท/ตัว

ได้เสื้อทันวันคาร์ฟรีเดย์

ปีนี้ผลิตเฉพาะสี"ฟ้า" เท่านั้นนะครับ

รายได้เข้าเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

*** ต่างจังหวัดเพิ่มค่าส่ง 50บาท/1-2ตัว (ส่ง EMS)***
มีข้อสงสัย โทรฯ 08-9876-6697ขอบคุณที่สนับสนุนโครงการต่างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่                              
   **********************************************************
ด้านหน้า

*************************************************************


แผนที่ตั้งร้านเนชั่นมิวสิก
(เนื่องจากเจ้าหน้าที่แผนที่ไม่ว่าง จึงใช้ กรู-เอง เมพนะครับ)

หาดใหญ่คาร์ฟรีเดย์ 23กันยายน2555

พรุ่งนี้อย่าไปคิดว่าจักรยานเป็นใหญ่ 
อย่าไปคิดว่าเป็นวันจักรยาน....
อย่าไปทะเลาะกับรถยนต์นะครับ 
ไม่จำเป็นต้องมีไบค์เลน..
ขอเพียงแบ่งพื้นที่ถนนกันใช้อย่างปลอดภัย 
คนไทยด้วยกัน...คิดว่าปีหน้าคงจะดีกว่าปีนี้..
เพราะปีนี้ก็ดีกว่าปีที่แล้วมานีส..นึง..(เฉพาะเครือข่ายจักรยานฯ)

คาร์ฟรีเดย์ ปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ไม่ต่างจากทีื่เคยจัดกันมา..แต่หวังว่าคงจะเป็นไปตามเจตนาของคำว่า"คาร์ฟรีเดย์" ได้ในอนาคตอันใกล้นี้..
แม้จะไม่ได้อย่างใจคิดหลายๆอย่างๆแต่ก็มีความหวังขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อ4ปีที่แล้ว...สาธุๆๆ..
ขอบคุณแผนที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่


วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปผลซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง ปี2554 ถึง 2555 กับเพลงเพราะๆ2เพลง


ครั้งที่ 7 ปี 2 ที่โรงเรียนบ้านควนจง วันที่ 9 กันยายน 2555
มีจักรยานเข้ารับการซ่อมและบริการ 33คัน
จำนวนช่าง 6คน 
ผู้ประสานงานธุรการ 12คน

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้องครั้งที่7ปี2


โครงการ ช่างอาสาซ่อมจักรยานและมอบหมวกฯให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 7 ปี 2


กิจกรรมครั้งที่ 7 ปี 2 สถานที่ โรงเรียนบ้านควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ระยะเวลาของกิจกรรม วันที่ 9 กันยายน 2555  เวลา 9.00น. – 15.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อ ซ่อมจักรยานที่ชำรุดและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ สร้างเสริมแรงจูงใจการใช้จักรยานเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนเพื่อ ลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่ดี ต่อชุมชน

เป้าหมาย ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ ที่จำเป็นให้กับจักรยานจำนวน 40 คัน

ผลที่คาดหวัง แก้ปัญหาการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา ในการรับส่งนักเรียน ของผู้ปกครอง และจะมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น

ขอบเขตของกิจกรรม ซ่อมเฉพาะจักรยานของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อม อุปกรณ์ทุกอย่างทุกชิ้น เกิดจากการบริจาค และจิตอาสาของทุกคน ไม่มีค่าตอบแทนใดๆต่อผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน

ผู้เสนอโครงการ เครือข่ายจักยานหาดใหญ่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิวัฒน์ วิทยาทันต์ , อาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายจัดหาทุน วิวัฒน์ วิทยาทันต์ , อาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายช่าง ช่างเล็ก , ช่างวุฒิ(คุณสราวุฒิ) ช่างนก (คุณวรากร) นายช่างสุบ(ทีมโคกเมา)และทีมช่างจากหลายชมรม 

บริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเก็บจักรยานของโรงเรียนมีจักรยานกว่า40คัน
แผนที่โรงเรียน

 ผู้ใจดีมอบหมวกมา 11ใบ 
ส่งมาจาก ร้านใหญ่ไบค์ซีเคิล อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยคุณ ภาสกรธนกุลโรจน์ โดยการแนะนำจากคุณเอ ผู้ชายแห่งสายลม สายลมอิสระ

ภาพข้างล่างเป็นภาพเมื่อครั้งที่แล้ว
ต้องการชมภาพทั้งหมดกรุณาคลิกที่นี่ครับ...// http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=125&t=450605


Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563