สารบัญ

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

หาดใหญ่คาร์ฟรีเดย์2555

คาร์ฟรีเดย์ มีหลากหลายความหมายของแต่ละภูมิของตัวบุคคล..อย่างไรก็ตาม..ในช่วงเริ่มต้น...ขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่า"พวกเราต้องออกมาใช้จักรยาน เดินเท้า รถสาธารณะ" เท่านี้ก่อน แล้วเป็นหน้าที่ของผู้รู้ทั้งหลายที่จะสอดแทรกความรู้ต่างๆของระบบจักรยาน ระบ
บขนส่งมวลชนต่างๆ..เพราะฉะนั้นอย่าคิดมาก...ออกมาปั่นๆๆๆๆ...กันเท่านั้น..ในบทบาทแรกของชาวจักรยาน..

ใครชอบรูปใหญ่ๆหน้าบานๆเชิญที่นี่ครับคลิกเลยhttp://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=88669&start=1185


เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เดินรับบริจาคโครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้อง
มีชาวจักรยานเข้าร่วมกว่าหนึ่งพันคน..

"ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ไม่ใช่ประเทศที่คนจนซื้อรถใช้...
แต่คือประเทศที่คนรวยยินดี
ใช้ขนส่งสาธารณะ..."

นายกเทศมนตรีเมืองโบโกตา

"A developed country is not a place
where the poor have cars.
It's where the rich use public transport."

Mayor of Bogotaไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563