สารบัญ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แข่งขันยิงหนังสติ๊ก (ปางนู) #1

แข่งขันยิงหนังสติ๊ก (ปางนู) 11 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ บ้านสวนอ้วนน้อย ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

จัดโดย รายการวิทยุ ปั่นกลางอากาศ และ บ้านสวนอ้วนน้อย
สถานที่จัดงาน: บ้านสวนอ้วนน้อย บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ติดต่อเราได้ที่: 089-876-6697 หรือ hatyaicycling@gmail.com


ภาพล่าง ลุงคอง รต.คอง เพ็งแก้ว  แชมป์ครั้งที่ 1 

สถานที่รับสมัคร บ้านสวนอ้วนน้อย 091 789 1445
และ ร้านเนชั่นมิวสิก หาดใหญ่ 089 876 6697 เวลา 12:00-18:00
และทางออนไลน์ ที่ ลิงค์นี้ครับ https://hatyaicycling-b1e7a.firebaseapp.com/
เชิญเข้าร่วมการแข่งขันยิงปางนู (หนังสติ้ก) แห่งทุ่งบางเหรียง
ปัจจุบัน พลเมืองจำนวนมากใช้เวลาในแต่ละวันไปกับความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ที่มีในครัวเรือน โดยไม่ได้ออกจากบ้านไปสัมผัสอากาศสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน ขาดการออกกำลังกาย แม้แต่เคลื่อนไหวร่างกายก็แทบจะไม่มี พวกเราออกจากบ้านมาออกกำลังกายกลางแจ้งกันเถอะ เพื่อสุขภาพ และอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านด้วยเหตุนี้เราจึงจัดแข่งยิงหนังสติ้ก (ปางนู) แบ่งเป็น 2 ประเภท
1 ประเภททีม 2 คน (เฉพาะ อายุต่ำกว่า 15 ปี) ค่าสมัคร ทีมละ 100 บาท รับสมัคร จำนวน 10 ทีม
สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย บิบ 2 ใบ (หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน) , กระสุน 5 ลูก , อาหารเที่ยง 2 ที่
2 ประเภทบุคคล (เดี่ยว) ไม่จำกัดอายุ ค่าสมัคร คนละ 100 บาท รับสมัคร จำนวน 40 คน
สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย บิบ (หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน) , กระสุน 5 ลูก , อาหารเที่ยง 1 ที่
กติกาการแข่งยิงหนังสติ๊ก (ปางนู)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ บ้านสวนอ้วนน้อย บ้านบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ประเภททีมเยาวชน 2 คน อายุต่ำกว่า 15 ปี
1 จะได้ลูกกระสุนคนละ 3 ลูก รวมเป็น 6 ลูก โดยยิงคนละ 3 ลูก (ต่อเนื่อง)
2 เป้าเป็นกระป๋องโลหะ (กระป๋องนมข้นหวาน) 5 ใบ / ระยะห่างของเป้า กรรมการจะกำหนดวันแข่ง จากสภาพอากาศและจำนวนผู้เข้าแข่ง
3 เป้าแต่ละใบจะมีคะแนน 1 คะแนน 3 ใบ , 2 คะแนน 1 ใบ และ 5 คะแนน 1 ใบ ผู้ยิงจะไม่รู้ว่ากระป๋องไหนคะแนนเท่าไหร่ โดยกระป๋องจะคว่ำเลขคะแนนไว้ข้างล่าง
4 การนับคะแนนจะนับจากกระป๋องที่ตกลงสู่พื้น - เท่านั้น –
5 จำกัดเวลาเล็งและยิงเป้า 1 นาที ทั้ง 2 คน
ประเภทบุคคล ไม่จำกัดอายุ
1 จะได้กระสุนคนละ 6 ลูก
2 เป้าเป็นกระป๋องโลหะ (กระป๋องนมข้นหวาน) 5 ใบ / ระยะห่างของเป้า กรรมการจะกำหนดวันแข่ง จากสภาพอากาศและจำนวนผู้เข้าแข่ง
3 เป้าแต่ละใบจะมีคะแนน 1 คะแนน 3 ใบ, 2 คะแนน 1 ใบ และ 5 คะแนน 1 ใบ ผู้ยิงจะไม่รู้ว่ากระป๋องไหนคะแนนเท่าไหร่ โดยกระป๋องจะคว่ำเลขคะแนนไว้ข้างล่าง
4 การนับคะแนนจะนับจากกระป๋องที่ตกลงสู่พื้น - เท่านั้น –
5 จำกัดเวลาเล็งและยิงเป้า คนละ1 นาที
ของรางวัลและที่ระลึก
ประเภททีม มีเหรียญรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 2 เหรียญ
ประเภทบุคคล มีถ้วยชนะเลิศ 1 ใบ โดยตำแหน่งชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเหรียญทอง , ชนะเลิศที่ 2 ได้เหรียญเงิน และ ชนะเลิศที่ 3 ได้เหรียญทองแดง ลำดับละ 1 เหรียญ
การจัดแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกีฬากลางแจ้งแบบพื้นบ้านให้เป็นที่นิยม และไปสู่ระดับประเทศต่อไป
หนังสติ๊กที่ลงแข่ง ผู้จัดเตรียมไว้ให้ และสามารถใช้ของส่วนตัวได้ แต่จะต้องผลิตจากไม้ (ที่พบเห็นได้ทั่วไป) ห้ามใช้โลหะ หรือ อลูมิเนียม หรือ แบบที่ใช้แข่งระดับสากล (รายละเอียดเพิ่มเติมจะชี้แจง ณ จุดแข่งขัน)
รางวัลสำหรับนักแม่นปางนู คือ เหรียญสามารถ ประเภททีมชนะเลิศ 1 รางวัล (มี 2 เหรียญ) และ ประเภทบุคคลชนะเลิศ 3 รางวัลตามลำดับ
พบกันที่ บ้านสวนอ้วนน้อย บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ที่เดียวกับขนำสเต็ก by JP
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. – 12.00 น.
-เริ่มรับสมัครวันที่ 26 ตุลาคม 2561 จำนวนจำกัด 60 คน ทั้ง 2 ประเภท
-รายการอาจปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม
-โทรฯ สายด่วนปางนู 089 876 6697
แผนที่ เดินทางไปบ้านสวนอ้วนน้อย บางเหรียง / https://goo.gl/maps/AmRTmh6FkMu
                                               ภาพบนโดย พี่แสง ธรรมดา
          ภาพโดยน้องเพ็ญ #เรือเมล์มันเดือย ขอบคุณครับ
                      แข่งขันกีฬายิงหนังสติ๊ก ณ ทุ่งบางเหรียง

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน พลเมืองจำนวนมากใช้เวลาในแต่ละวันไปกับความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ ที่มีในครัวเรือน โดยไม่ได้ออกจากบ้านไปสัมผัสอากาศสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน ขาดการออกกำลังกาย แม้แต่เคลื่อนไหวร่างกายก็แทบจะไม่มีดังนั้น จึงเกิดโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านที่กำลังจะ “ถูกลืม” ด้วยเทคโนโลยี่ต่าง ๆ
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการเล่นกีฬาพื้นบ้าน
3. เพื่อให้คนในสังคมเมืองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะ
5. เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ แก่ชุมชนต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไปทั้งในพื้นที่ และ นอกพื้นที่ อายุ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 60 คน
ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ประเภททีม 2 คน (เฉพาะ อายุไม่เกิน 15 ปี) ค่าสมัคร ทีมละ 100 บาท รับ 10 ทีม
สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย บิบ (หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน), กระสุน 5 ลูก, อาหารเที่ยง 3 ที่
2.ประเภทบุคคล (เดี่ยว) ไม่จำกัดอายุ ค่าสมัคร คนละ 100 บาท รับ 40 คน
สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย บิบ (หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน), กระสุน 5 ลูก, อาหารเที่ยง 1 ที่
กติกา

ผู้เข้าแข่งขัน จะใช้กระสุน และ หนังสติ๊ก (ปางนู) ส่วนตัวได้ แต่ จำนวนกระสุนต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนด โดยยิงให้โดนเป้าที่แขวนไว้ในระยะที่กรรมการกำหนด (ไม่เปิดเผย) หากยิงไม่โดนเป้าจะไม่ได้คะแนน (รายละเอียดเพิ่มเติมจะชี้แจง ณ จุดแข่งขัน)
สถานที่ดำเนินการ
บ้านสวนอ้วนน้อย บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. – 14.00 น.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนทั่วไปรู้จัก และสนใจในกีฬาพื้นบ้านมากขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความสนใจและประโยชน์ในการออกกำลังกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสามัคคี
5. เป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน ด้วยกีฬาพื้นบ้านง่าย ๆ ในพื้นที่บางเหรียง
จัดโดย รายการวิทยุ ปั่นกลางอากาศ และ บ้านสวนอ้วนน้อย
สถานที่จัดงาน: บ้านสวนอ้วนน้อย บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ติดต่อเราได้ที่: 089-876-6697 หรือ hatyaicycling@gmail.com

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563