สารบัญ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปั่นกลางอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๘

.....เพื่อน้อง.......คำๆ นี้เราจะได้ยินบ่อยมาก ที่มีกิจกรรมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กๆ 
......แต่ ทีวีบูรพา คิดไปข้างหน้า คิดไปไกล คิดไปถึง "โลก" เพื่อโลก เพื่อมนุษยชาติ เพราะเราไม่ได้อาศัยบนโลกนี้เพียงลำพัง และเราก็ไม่สามารถอยู่โดยลำพังได้ด้วย...
"ศูนย์ประสานงานในโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก ประจำนครหาดใหญ่" โดยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และภาคีเครือข่าย ขอนำเสนอ...
...โครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
...เสาร์ที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๘ พบกับคุณบุญส่ง ดุลยวัตวรางกูร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ในส่วนของการเป็นทูตจักรยาน โดยปั่นจักรยานร่วมกับคณะทูตฯ จากหาดใหญ่ไปถึงภูเก็ต และสนทนากับผู้เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนของศูนย์ประสานงานประจำหาดใหญ่ คุณกิจเกษม ศุภโสภณวิชณ์ และน้องโบ๊ท คุณบวรภพ ทรัพย์เทพา ในรายการ ปั่นกลางอากาศ
...ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คลื่นความถี่ ๘๘ เมกฯ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐
...หรือทางอินเตอร์เน็ต www.psu.radio88.comวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลเบื้องต้นของ ออแดกซ์ แรน โดน เนอร์

 (คัดลอกมาจาก audax thailand) 
Audax Randonneur อ่านว่า ออ-แดกซ์ แรน-โดน-เนอ(ตามสำเนียงภาษาอังกฤษ)
ตกลง Audax หรือ Randonneur
ได้ทั้ง2อย่าง ที่ประเทศอเมริกาจะเรียก Randonneur อังกฤษ, ออสเตเรีย, ญี่ปุ่น เรียก Audax ฝรั่งเศสเรียก Randonneur แต่Clubใหญ่ที่ควบคุมกฎและการแข่งขันทั้งหมด เรียก Audax Club Parisien ซะงั้น เป็นความสับสนของการใช้ภาษา ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จึงเรียกรวม เป็น Audax Randonneur
BRM หมายถึงอะไร? ตัวย่อของ Brevets randonneurs mondiaux (BRM) แปลว่า ประกาศนียบัตร การปั่นจักรยานทางไกล สากล/นานาชาติ.
 • Arkanay Nay Panjatape Randonneurs Thailand (RT) เป็นผู้จัดการแข่งจักรยานแบบ Audax/Randonneur ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมจักรยานทางไกลนานาชาติ Audax Club Parisian (ACP) มีจุดประสงค์ในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการขี่จักรยานทางไกลตามกติกาสากล Brevets de Randonneurs Mondiaux (BRM) หรือ การขี่จักรยานระยะทางไกลภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 1921 โดย Audax Club Parisian ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อจับเวลาที่เร็วที่ดีที่สุด แต่มีรูปแบบคล้ายๆการแข่งแรลลี่ คือต้องผ่านและประทับตราตามจุดcheck pointที่กำหนดไว้ให้

  กรอบระยะทางและเวลาตามมาตรฐานของ BRM มีดังนี้200กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 13.5ชั่วโมง300กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 20ชั่วโมง400กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 27ชั่วโมง600กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 40ชั่วโมง


 • Arkanay Nay Panjatape กติกาและขั้นตอนการแข่งขัน
  - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับตารางกำหนดเส้นทาง และ ใบประทับตราที่จุดเริ่มต้น ผู้ขี่จะต้องใช้เส้นทาง และเข้าประทับตราตามจุดและเวลาที่กำหนด โดยจะกำหนดกรอบความเร็วของการขี่ที่ 15-30กม./ชม. 
  - สามารถขี่คนเดียวหรือขี่เป็นกลุ่มก็ไ
  ด้
  - จุดcheck point โดยปกติจะอยู่ห่างกันประมาณ 30-50กิโลเมตร
  - หากมาถึงจุดcheck pointก่อนกรอบเวลาที่กำหนดจะต้องรอเวลาให้จุดCheck pointเปิดก่อน ก่อนที่จะประทับตราและขี่ต่อไปได้ 
  - โดยปกติจุดcheck pointจะเป็นที่พักผ่อนและทานอาหาร แต่สามารถหยุดพักผ่อน ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือรับประทานอาหารนอกจุดcheck pointได้ตามอัธยาศัย โดยที่เวลายังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ 
  - เส้นทางระหว่างจุดcheck point ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพึ่งตัวเอง โดยนำอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซม เครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นต่อการขับขี่ติดตัวไปด้วย 
  - สามารถรับการช่วยเหลืออื่นๆจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ร้านค้าข้างทาง ผู้สัญจรผ่านไปมา แต่ไม่อนุญาติให้มีรถยนต์ติดตามเพื่อสนับสนุนเป็นการส่วนตัว ยกเว้นรถฉุกเฉินของผู้จัดกิจกรรมเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน


 • Arkanay Nay Panjatape - รถยนต์หรือทีมงานสนับสนุนการแข่งขันส่วนตัวสามารถมีได้ที่จุดcheck pointเท่านั้น
  - หากมีความจำเป็นต้องออกนอกเส้นทางต้องกลับมาเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่ออก ระยะทางไม่ได้เป็นตัววัดผล แต่ความสำคัญอยู่ที่การวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด
  - การใช้ทางลัดเพื่อย่นระยะทางนอก
  เหนือจากที่กำหนดไว้ในตารางถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
  - ที่จุดสิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยื่นใบตราประทับเพื่อแสดงว่าผ่านทุกๆจุดcheckpoint ใบประทับนี้ Randonneurs Thailand (RT) จะรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปให้ ACP รับรองและประกาศผลในลำดับถัดไป
  - ตามเจตนารมย์ของ ACP การขี่จักรยานแบบRandonneurนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันเพื่อจับเวลา ดังนั้นลำดับการเข้าถึงเส้นชัยจะไม่ถูกประกาศผล จะประกาศเฉพาะผู้ที่ผ่านตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
  - ผู้ที่ผ่านการแข่งขันสามารถ ซื้อเหรียญที่ระลึกที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นสากลเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
  - ผู้ที่ผ่านการแข่งขันสามารถนำผลการรับรองเข้าร่วมแข่งในระดับที่สูงขึ้นไปได้เช่น 300กม. ,400กม., 600กม., ทั้งในประเทศระดับนานาชาติได้ 
  - ผู้ที่ผ่านการแข่งขัน 200, 300, 400, 600 กม. ภายในระยะเวลา1ปี สามารถมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับนานาชาติเช่น Paris-Brest-Paris, London-Edinburgh-London, Boston-Montreal-Boston ฯลฯได้

  รถจักรยานและเครื่องมือ
  - สามารถใช้รถจักรยานได้ทุกชนิด รถสามล้อ รถtandem รถrecumbents สามารถเข้าร่วมได้ แต่ต้องมีความกว้างไม่เกิน1เมตร และต้องใช้แรงขับเคลื่อนจากมนุษย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
  - โดยปกติรถที่ใช้สำหรับการแข่งขันแบบRandonneurจะเป็นรถจักรยานที่อยู่ระหว่าง "Road racing" และ "Touring"
  - เนื่องจากระยะห่างระหว่างจุดcheck pointอยู่ที่ 30-50 ผู้เข้าแข่งขันควรจะนำอาหาร เครื่องดื่ม และ อุปกรณ์ซ่อมแซม ติดตัวไปด้วย
  - ในการแข่งขันที่มีระยะมากกว่า200กม. จะต้องติดระบบไฟส่องสว่าง ทั้งหน้าและหลัง ผู้จัดกิจกกรมจะตรวจสอบก่อนลงแข่ง หากไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

  ความตั้งใจของ Randonneur Thailand กับการขี่จักรยานทางไกลในประเทศไทย
  การขี่จักรยานทางไกลในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีโดยกลุ่มและชมรมจักรยานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทริปลุงโทใจเกินร้อยที่จัดต่อเนื่องทุกๆเดือน, การสนับสนุนการปั่นจักรยาน200กิโลเมตรที่ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยคุณเมธา เปรมแสง แห่งเอ็มเจไบค์นครปฐม, การปั่นจักรยานประเพณีกรุงเทพ-หัวหินที่จัดเป็นประจำทุกปี ฯลฯ Randonneur Thailand มีความตั้งใจที่จะเป็นตัวเชื่อมและต่อยอดให้กิจกรรมที่ได้ทำไว้แล้วให้เข้ากับมาตรฐานและกติกาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถไปร่วมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ เช่น Paris-Brest-Paris, London-Edinburgh-London, ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ก็เปิดช่องทางให้ประเทศไทยก็สามารถจัดแข่งขันกีฬาจักรยานทางไกลในระดับนานาชาติได้เช่นกันในอนาคต ผ่านเครือข่ายสมาคมของACPซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ100ปีและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมอะโบ๊ยหมะ อีกหนึ่งรูปแบบในการประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง อีกหนึ่งรูปแบบในการประชาสัมพันธ์


จดหมายเปิดผนึกถึงพลเมืองอินโดนีเซีย ผ่านสถานกงสุลที่สงขลา

เนื่องจากกรณีควันไฟจากประเทศอินโดนีเซีย ทำให้พวกเราจากหลายหน่วยงาน ได้มาพบกันอีกครั้งโดยเฉพาะคุณหมอกีเตอร์ และคุณหมอนลินี เมื่อชาติต้องการเราจะมาพบกันทุกครั้งนะครับ ล่าสุดกรณีประเทศเนปาล และก็ยังมีจาก่ สงขลาฟอรั่ม / คุณบัญชร วิเชียรศรี และทีมงานสถานีวิทยุ ม.อ. / อ.นพ.ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ หัวหน้าศูนย์มะเร็ง / ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
รายการ ปั่นกลางอากาศ"จูเนียร์"

@\"/@ 
โลกของจักรยาน ในความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไป คือ เป็นเรื่องของเด็ก...
ดังนั้น เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ซึ่งทำงานกับเด็ก และเยาวชนมาตลอด อาทิเช่น กิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง หรือ เปิดรับบริจาคจักรยานโดยผ่านสถานีวิทยุ ม.อ. มาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ปี โดยมีสปอตประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคจักรยานโดยเปิดตลอดวันที่ออกอากาศ เป็นต้น และล่าสุด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีวีบูรพาได้จัดทำโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก โดยเพิ่มภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นอีก 1 องค์กร คือ ไทโรไบค์ ซึ่งจะทำหน้าที่รับบริจาคจักรยานอีก 1 ช่องทาง
รายการ ปั่นกลางอากาศ ซึ่งทางสถานีวิทยุ ม.อ. ได้มอบหมายให้เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ได้ดูแลจัดทำรายการนี้ จึงมีดำริที่จะนำเด็ก และเยาวชน เข้ามาร่วมคิดร่วมผลิตในรายการ ทั้งที่เป็น ผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรรับเชิญ
จะเป็น ปั่นกลางอากาศ"จูเนียร์" วันไหนบ้างโปรดติดตามความคืบหน้า และท่านใด หรือเยาวชนคนไหนจะเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขอเชิญ โทรฯ 08 9876 6697
จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน ด้วยความเคารพHatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563