สารบัญ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ถนนเรืองแสง Light for Life แสงสว่างทางชีวิต

- เป็นความตั้งใจดีของคนรุ่นใหม่ ที่มีสำนึกสาธารณะ
- การทดสอบโดย ปิดไฟแสงสว่างบนถนน เป็นเวลา ๔๐ นาที
- ทันทีที่ปิดไฟแสงสว่าง จะเห็นเส้นที่ทาสีผสมสารเรืองแสงเอาไว้ได้จริง และยิ่งมืดจะยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้น
- จึงได้ทดลองใช้ไฟฉาย LED ส่องเข้าไประยะใกล้จะทำให้การเรืองแสงยิ่งชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถเขียนหรือวาดภาพได้(ตามภาพ)
- สรุป สีที่ใช้ทาเส้นเรืองแสงนี้ใช้งานได้ดี โดยจะเหมาะที่สุดต่อผู้เดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ ตามลำดับ เหตุว่า คนเดินเท้าไม่มีแสงในตัวเอง สมมุติเมื่อเดินอยู่แล้วไฟดับ ถนนจะมืดทันที กว่าลูกตาจะปรับให้มองเห็นได้ก็ต้องใช้เวลาปรับสักระยะหนึ่งทำให้เส้นนี้เหมาะมากกับการเดินเท้า และจักรยาน
- ซึ่งจะต่างจากรถยนต์ที่มีไฟหน้ารถส่องสว่างอยู่แล้ว แต่เมื่อรถยนต์แล่นผ่านไปก็เท่ากับเพิ่มการเรืองแสงให้กับเส้นนี้โดยปริยาย
- น้องๆ ชาวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดตั้งกลุ่ม Save Life และได้ทำโครงการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนถนน จากแรงบันดาลใจที่เพื่อนของตนเองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการใช้พาหนะในการสัญจรตามปกติ จึงได้ริเริ่มแนวคิด "ถนนเรืองแสง"
- พวกเราร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ และจะมีข่าวดีในการพัฒนาเรื่องความปลอดภัย ในวิถีการเดิน จักรยาน และพาหนะต่างๆ บนถนน เร็วๆ นี้
- ติดตามน้องๆ กลุ่มนี้ได้ที่ // https://www.facebook.com/savelifepsu/ถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถานที่ทำการทดสอบถนนเรืองแสง เนื่องจากมีความเหมาะสม


 ก่อนปิดไฟแสงสว่างบนถนน

หลังปิดไฟแสงสว่าง (สภาพจริงการเรืองแสงอาจจะสว่างน้อยกว่าตามภาพนี้บ้าง) เนื่องจากต้องการบันทึกภาพให้เห็นชัดเจน จึงใช้เทคนิคเพื่อการถ่ายภาพ โดยใช้ไฟฉาย LED หรือ ไฟฉายจากโทรฯมือถือ ส่องไปที่เส้นที่ทาสีเอาไว้ในระยะใกล้พื้นผิว ในช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้ชัดเจนขึ้น
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รำลึกเหตุการณ์ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ” เสด็จเยี่ยมวัดสืบสุขที่ จ.สงขลา


๒๗ พ.ย. ๒๕๕๙ ปั่นกลางอากาศสัญจร
- รำลึกเหตุการณ์ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ” เสด็จเยี่ยมวัดสืบสุขที่ จ.สงขลา แบบไร้หมายกำหนดการ
remembrance events "King Rama 9" visited the temple Suebsook Songkhla.
๒๒ มีนาคม ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จเยือนวัดสืบสุข (วัดโคกศักดิ์) และได้พระราชทานทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ที่พระเขนย(หมอนหนุน) ของพระสีห์ไสยาสน์/แปล๑/ เมื่อวันที่ ๒ กรกกาคม ๒๕๐๖ พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สลักพระปรมาภิไธย
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระศรีนครินทร์พระบรมราชชนนี ได้เสด็จมาพระราชทานวิสุงคามสีมา(วิสุงคะสีมา น. เขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างพระอุโบสถ.) ณ วัดสืบสุข (วัดโคกศักดิ์)
เป็นวัดพระพุทธศาสนาที่จัดสร้างด้วยกำลังศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนซึ่งมีประวัติยาวนาน วัดสืบสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๘ บ้านโคกศักดิ์ ถนนกาญจนวานิช หมู่ที่ ๕ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี วิหาร พระพุทธไสยาสน์ หอฉัน กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หอสวดมนต์กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธไสยาสน์ยาว ๓๔ เมตร อนุสาวรีย์เสด็จออกผนวช วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๒ ก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการจะอนุญาตประกาศตั้งวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเสด็จเยือนวัดสืบสุข และได้พระราชทานทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ที่พระเขนยของพระสีไสยาสน์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
(ทีมาข้อมูลบางส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลพังลา ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา)
ปล. รายละเอียดส่วนอื่นของวัดสืบสุข จะนำมาประกอบหลังจากได้ไปพบกับพลเมืองรอบๆ วัดนิดนึงครับ
/แปล ๑/ สีหไสยาสน์ เป็นการนอนของราชสีห์ว่ากันว่า  ราชสีห์นั้นเป็นสัตว์ที่มีอำนาจ และสง่างามในท่วงท่าและอิริยาบถ แม้ในการนอนก็ต้องนอนด้วยอาการอันสำรวม  คือเวลานอนจะใช้เท้าลูบฝุ่นที่นอนให้เรียบเสมอกัน  แล้วจึงจะตะแคงตัวด้านขวาลงนอน  เท้าทั้งสี่จะอยู่ในอาการอันสำรวม ไม่เหนียดหรือกางออกเหมือนสัตว์อื่น และจะกำหนดในใจว่าจะนอนอย่างมีสติสัมปชัญญะ และตื่นขึ้นในเวลาที่กำหนดHatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563