สารบัญ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ถนนเรืองแสง Light for Life แสงสว่างทางชีวิต

- เป็นความตั้งใจดีของคนรุ่นใหม่ ที่มีสำนึกสาธารณะ
- การทดสอบโดย ปิดไฟแสงสว่างบนถนน เป็นเวลา ๔๐ นาที
- ทันทีที่ปิดไฟแสงสว่าง จะเห็นเส้นที่ทาสีผสมสารเรืองแสงเอาไว้ได้จริง และยิ่งมืดจะยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้น
- จึงได้ทดลองใช้ไฟฉาย LED ส่องเข้าไประยะใกล้จะทำให้การเรืองแสงยิ่งชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถเขียนหรือวาดภาพได้(ตามภาพ)
- สรุป สีที่ใช้ทาเส้นเรืองแสงนี้ใช้งานได้ดี โดยจะเหมาะที่สุดต่อผู้เดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ ตามลำดับ เหตุว่า คนเดินเท้าไม่มีแสงในตัวเอง สมมุติเมื่อเดินอยู่แล้วไฟดับ ถนนจะมืดทันที กว่าลูกตาจะปรับให้มองเห็นได้ก็ต้องใช้เวลาปรับสักระยะหนึ่งทำให้เส้นนี้เหมาะมากกับการเดินเท้า และจักรยาน
- ซึ่งจะต่างจากรถยนต์ที่มีไฟหน้ารถส่องสว่างอยู่แล้ว แต่เมื่อรถยนต์แล่นผ่านไปก็เท่ากับเพิ่มการเรืองแสงให้กับเส้นนี้โดยปริยาย
- น้องๆ ชาวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดตั้งกลุ่ม Save Life และได้ทำโครงการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนถนน จากแรงบันดาลใจที่เพื่อนของตนเองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการใช้พาหนะในการสัญจรตามปกติ จึงได้ริเริ่มแนวคิด "ถนนเรืองแสง"
- พวกเราร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ และจะมีข่าวดีในการพัฒนาเรื่องความปลอดภัย ในวิถีการเดิน จักรยาน และพาหนะต่างๆ บนถนน เร็วๆ นี้
- ติดตามน้องๆ กลุ่มนี้ได้ที่ // https://www.facebook.com/savelifepsu/ถนนบริเวณหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถานที่ทำการทดสอบถนนเรืองแสง เนื่องจากมีความเหมาะสม


 ก่อนปิดไฟแสงสว่างบนถนน

หลังปิดไฟแสงสว่าง (สภาพจริงการเรืองแสงอาจจะสว่างน้อยกว่าตามภาพนี้บ้าง) เนื่องจากต้องการบันทึกภาพให้เห็นชัดเจน จึงใช้เทคนิคเพื่อการถ่ายภาพ โดยใช้ไฟฉาย LED หรือ ไฟฉายจากโทรฯมือถือ ส่องไปที่เส้นที่ทาสีเอาไว้ในระยะใกล้พื้นผิว ในช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้ชัดเจนขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563