สารบัญ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมบำเพ็ญกับวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ปี ๒๕๕๙

วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมโครงการทำความดี ล้างห้องน้ำให้วัด
 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด
สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ FM ๘๘ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ม.อ., วิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่, โรงเรียนสงขลาวิทยาคม และภาคีเครือข่าย
ลงพื้นที่ทำความสะอาดให้แก่วัดในพื้นที่ ตำบลสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวน ๔ วัด ได้แก่ วัดธรรมโฆษณ์ วัดบ่อปาบ วัดโลการาม และวัดมะม่วงหมู่(ภาพล่าง) กลุ่มนี้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาพบกันโดยวาสนา และเนื้อนาบุญ น้อง ๆ มาปลูกป่าชายเลน(ภาพล่าง) กลุ่มนี้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาพบกันโดยวาสนา และเนื้อนาบุญ น้อง ๆ มาปลูกป่าชายเลน
(ภาพล่าง) กลุ่มนี้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาพบกันโดยวาสนา และเนื้อนาบุญ น้อง ๆ มาปลูกป่าชายเลน(ภาพล่าง) กลุ่มนี้จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาพบกันโดยวาสนา และเนื้อนาบุญ น้อง ๆ มาปลูกป่าชายเลน


เค้าจะรู้มั๊ยว่าเรามาทำอะไร เพื่ออะไรกัน?


เมื่อวันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมโครงการทำความดี ล้างห้องน้ำให้วัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด

สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ FM ๘๘ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ม.อ., วิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่, โรงเรียนสงขลาวิทยาคม และภาคีเครือข่าย

ลงพื้นที่ทำความสะอาดให้แก่วัดในพื้นที่ ตำบลสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวน ๔ วัด ได้แก่ วัดธรรมโฆษณ์ วัดบ่อปาบ วัดโลการาม และวัดมะม่วงหมู่

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563