สารบัญ

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พุทธนิทาน

//-เล่าพุทธนิทาน อีกสักเรื่อง
"ความสำเร็จของนักธุระกิจ"
วันหนึ่ง กลุ่มพ่อค้า เข้าเฝ้าพุทธเจ้า
"พระองค์สอนแต่เรื่องหลุดพ้น จะรู้เรื่องทำมาค้าขายบ้างไหม?"
"ว่ามา"
"จะค้าขาย สำเร็จ ควรจะมีธรรมะอะไร สาธุ"
(พระพุทธเจ้าตรัส ไว้ในทุติยปาป)
1) จักขุมา
2) วิธูโร
3) นิสสยสัมปันโน
-จักขุมา คือ..................มีวิสัยทัศน์
เข้าใจระบบการผลิต การค้า การลงทุน พันธมิตร ตลาด กระแส
-วิธุโร คือ .....................มีการบริหารจัดการแบบ โปร่งแสง โปร่งใส ซื่อสัตย์เป็นธรรม
ในการแบ่งผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
-นิสสยสัมปันโน คือ ........มีนิสัยที่ ดี จนไม่ขาดผู้อุปถัมภ์
...................................
ใครทำธุระกิจ หรือกิจการ เอาไปปรับใช้นะ สาธุ
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ระยะกลาง 30 กม.

** ขอบคุณน้องโด่ง และทีมงาน จากสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ที่ช่วยผลิตสื่อสวยๆชุดนี้นะครับ

-- ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาใช่จะมีแต่วัดคูเต่าที­่ชาวจักรยานคุ้นเคย ยังมีอะไรอีกมากที่น่าสนใจ 
-- มีเวลาสัก 1 วันเต็มๆ จะเหมาะกับเส้นทางเส้นนี้ 
-- ทำไมต้องจักรยาน ตลอดแนวเส้นทางเลียบคลองอู่ตะเภานี้ บางช่วงรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้...มีจัก­รยาน และเดินเท้าเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าถึง...­หลังบ้าน ของชาวชุมชนที่จักรยานปั่นผ่านไป...น่าศึก­ษาเรียนรู้
-
-- ต่อไปเครือข่ายจักรยานฯจะต้องเข้าถึงผู้นำ­ชุมชนโดยรอบคลองอู่ตะเภาช่วงจากวัดนารังนก ไปถึง วัดคูเต่า และมัสยิดบ้านเหนือ โดยมี โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง เป็นตัวเชื่อม และขั้นต่อไปก็คือผลักดันเส้นทางท่องเที่ย­วด้วยจักรยานให้กับลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา(ตอ­นล่าง) หวังว่าในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไท­ย และต่างชาติ ชาวชุมชน นักเรียนต่างก็ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไ­ด้ในที่สุด.
-- โปรดติดตาม และต้องช่วยกันเป็นกำลังสนับสนุนกิจกรรมต่­างๆของเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ (hatyai cycling group) อย่างที่เป็นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาระบบจักรยานที่เหมาะสมกับพวก­เรา และชุมชนที่จักรยานปั่นผ่านไป... ·
(แผนที่โดยละเอียด โปรดอดใจรอนิดนึงครับ) ·

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563