สารบัญ

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

ปั่นสานฝัน ปันรักเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านกลาง#1


"ธารน้ำใจสู่รั้วโรงเรียนบ้านกลาง"
และกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศลโครงการ "ปั่นสานฝัน ปันรักเพื่อน้อง ต้านภัยยาเสพติด และรักษาสิ่งแวดล้อม"
ประธานในพิธี โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
- ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- การเสวนาวิชาการ และการบรรยายธรรม
- ชิม อาหารหลากหลายเมนู
- ช๊อป สินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ มากมาย
- ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา (ใบเสร็จสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้)
สนับสนุนโดย
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
- เทศบาลตำบลพะวง
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง
- ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกลาง
- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านกลาง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลาง
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
- มัสยิด และองค์กรทางศาสนาต่างๆ
- องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ข้อมูลโดย ดร.ธราเดช มหปุญญานนท์ ผอ.โรงเรียนบ้านกลาง

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563