สารบัญ

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ปั่นข้ามทุ่ง บางกล่ำ ครั้งที่ 1ปั่นข้ามทุ่ง บางกล่ำ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กรกฏาคม 2560

เรียน ผู้ร่วมกิจกรรม และภาคีเครือข่ายทุกส่วนทุกฝ่าย ที่ร่วมแรงกายแรงใจสนับสนุนในการจัดกิจกรรม “ปั่นข้ามทุ่ง” เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 
บัดนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการลุล่วงแล้วด้วยความเรียบร้อย ได้ผลตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของทุกท่านในครั้งนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ที่ท่านนับถือ ได้โปรดดลบันดาลพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข และพบกับสิ่งดีงามที่ท่านพึงปรารถนาทุกประการ
ในการนี้ วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ผู้จัดกิจกรรม ได้ส่งมอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรุ่น All in one ยี่ห้อ HP จำนวน 2 เครื่อง และเงินจำนวน 19,423 บาท ให้กับ อาจารย์สิริพร ประสานสงฆ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อกรุณารับทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป
อาคเณย์ ปัญจเทพ ผู้ประสานงานเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และรายการวิทยุ “ปั่นกลางอากาศ”

 ขอบคุณพี่กวิน ชุติมา มาหาดใหญ่ครั้งนี้ได้เรื่องราวของหาดใหญ่ไปมากมาย
 ขอบคุณที่ช่วยกิจกรรมครับผมไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563