สารบัญ

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

ในยุคหนึ่งก็มีคนเพียงคนเดียวที่เชื่อว่า "โลกกลม"....?


- ในยุคหนึ่งก็มีคนเพียงคนเดียวที่เชื่อว่า "โลกกลม"....?


- และในยุคนี้ก็มีคนหลายคนหลายกลุ่มเชื่อว่า จักรยานน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทาง ที่มีประสิทธิภาพสูง... แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังมีจำนวนไม่มากพอที่จะต่อรองอะไรๆกับการเดินทางด้วยพาหนะชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะ"รถยนต์ส่วนตัว"
- ในขณะที่เราแก้ปัญหาการจราจรติดขัด โดยการเพิ่มถนน ขยายช่องทางเดินรถ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อควบคุมการจราจร และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อแก้ปัญหารถติด...เคยคิดกันหรือไม่ว่า สิ่งที่เราแก้กันไปนั้น...ก็เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ให้รถยนต์ส่วนตัวติดขัดเท่านั้น บ้านเราจะทำทุกอย่างเพื่อเอื้อเฟื้อต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวมากเกินไป..และซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุที่ทำให้รถติดมาจากรถยนต์ส่วนตัวที่มีมากเกินกว่าถนน การไม่เคารพกฏจราจร จึงทำให้การจราจรติดขัด 
- ในหลายประเทศที่เจริญแล้ว....เขาจะให้เกียรติ และเอื้อเฟื้อต่อ 1.คนเดิน  2.รถประจำทาง 3.จักรยาน ..ตามลำดับความสำคัญ....รถยนต์ส่วนตัวจะเป็นหลังๆที่จะได้รับการดูแลจากภาครัฐฯ และสังคมนั้นๆก็จะยอมรับกันไปโดยปริยาย..... 
- ฐานะทางเศรษฐกิจของชาติน่าจะดูกันที่ จำนวนคนเดินถนน(ได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วย) จำนวนรถเมล์ จำนวนจักรยาน หรือระบบขนส่งประเภทราง ไม่ใช่จำนวนรถยนต์ส่วนตัวที่เต็มถนนอยู่ขณะนี้..- ถึงเวลาแล้วที่พวกจักรยานต้องรวมตัวกันให้เหนียวแน่นและสามัคคีกัน เพื่อที่จะเรียกร้อง หรือเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายคนที่ยังไม่แน่ใจที่จะใช้จักรยาน..
- การทำเป็นตัวอย่างนี่แหละได้ผลที่สุดโดยเฉพาะหากว่าตัวอย่างนั้นเป็นคนมีชื่อเสียง มีฐานะร่ำรวย สถานภาพทางสังคมสูง....คนเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆ...
- แล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะใช้จักรยาน.......


****** เชิญชมคลิปสั้นๆนี้นะครับ ******ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563