สารบัญ

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ดนตรีข้างสวนชวนออกกำลังกายฯ ครั้งที่ 2/2555

"ดนตรีข้างสวนชวนออกกำลังกายฯ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2555"
"วันที่ 22 เมษายน 2555"
"รอบเช้า 7.00น ปั่นจักรยานรอบเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน..."
"รอบบ่าย 15.00น. - 18.00น. ฟัีงเพลง,ร้องเพลง...จากเยาวชนและศิลปินรับเชิญ"
"พบกันที่ สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ หาดใหญ่"

------------------------------------------------------------------------------------------------

"ภาพจากครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1เมษายน 2555"

nationdogs เขียน:
รูปภาพ 


1.ชื่อโครงการ
“ดนตรีข้างสวน ชวนออกกำลังกาย ห่างไกลสิ่งเสพติด”
2. ประเภทโครงการ โครงการใหม่(โครงการนำร่อง)
3. หลักการและเหตุผล
“การออกกำลังกายและการทำกิจกรรมสันทนาการ ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ ป้องกันสิ่งเสพติดในเด็กและเยาวชน” มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจในทุกเพศ ทุกวัย ประชาชนในสังคมเมืองเช่นอำเภอหาดใหญ่มีลักษณะการทำงานแบบนั่งโต๊ะ เด็กและเยาวชนใช้เวลากับเกมส์ อินเตอร์เน็ต และการเรียนพิเศษ ซึ่งอาจส่งผลให้มีกิจกรรมทางกายและสันทนาการ ไม่เพียงพอต่อการมีสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ยังอาจมีอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การขาดแรงจูงใจ การจัดหาเวลา และสถานที่ที่เหมาะสมได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาศัยหลักความเท่าเทียมของโอกาสและผลลัพธ์เพื่อให้มีสุขภาพดี เป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีโอกาส มีเครือข่าย และมีพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของตน
เครือข่ายจักยานหาดใหญ่ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชน และครอบครัว ผ่านการแสดงดนตรี ร้องเพลง ศิลปะ มาเป็นสื่อกลางและสอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพ อาทิ การออกกำลังกาย โทษภัยสารเสพติด โดยในโครงการนำร่องนี้ จะเน้นการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับบุหรี่
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกิจกรรมสาธารณะและปลูกจิตสำนึกเพื่อการออกกำลังกายและสันทนาการในเด็กและเยาวชนในอำเภอหาดใหญ่ โดยไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับการจัดงาน
5.กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชนและผู้สนใจ
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายและสันทนาการ
2.สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เยาวชนปลอดภัย ห่างไกลสิ่งเสพติด

7.ตัวชี้วัด
1.มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 60คนต่อครั้ง
2.ความเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วม

8.ระยะเวลาดำเนินการ
จำนวน 3 ครั้ง ในวันอาทิตย์ที่1 , 22 และ 29 เดือน เมษายน 2555
9.วิธีดำเดินการ
แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ตั้งแต่เวลา 7.00น.-18.00น.
เวลา กิจกรรม
7.00น.-9.00น. ขี่จักรยานร่วมกัน
14.00น.-16.00น. สอนการเล่นดนตรี โดยนักดนตรีอาชีพ
16.00น.-18.00น. -การแสดงดนตรี
-การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแขกรับเชิญที่เคยเลิกสูบบุหรี่มาแล้ว

10. สถานที่
สวนหย่อมชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง(ถนนศุภสารรังสรรค์) อ.หาดใหญ่
11.วิธีประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการจากการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจากการประเมินความเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วม
12.แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ
ดังเช่นข้อ 9.

13.ที่ปรึกษาโครงการ 
นายณรงค์ ยงณรงค์เดชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช
ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส.) ม.อ.

14.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายอาคเณย์ ปัญจเทพ Hatyai Cycling - เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ โทรฯ08-9876-6697
ที่อยู่ 51/8 ถ.ชลธารา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
นายวิวัฒน์ วิทยาทันต์ โทรฯ08 1963 3155

15.ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ , บ.หาดทิพย์ , ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง
ร้านโตเกียวสโตร์ , โรงเรียนดนตรีแปซิฟิค , ร้านโรงเตี๊ยม , ร้านโคอาร์ท , 
ร้านเมนูเสต๊กหาดใหญ่ , ร้านเนชั่นมิวสิกหาดใหญ่ ,
** ติดตามความคืบหน้าและชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.hatyaicycling.blogspot.com **
 หรือที่Face Book  http://www.facebook.com/events/212939468821619/

รูปภาพ


"ภาพบรรยากาศช่วงเช้าของวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่สวนหย่อมศุภสารฯ""รวมหมู่ก่อนออกเดินทางไปประชาสัมพันธ์งานตอนเย็น" "คุณหน่อยกับคุณวัฒน์...ประเดิมเวที"


 "16.00น. การแสดงจากร้านโรงเตี๊ยม โดยคุณจอมกับลูกชาย และสมาชิกในวง""คั่นรายการโดยแนะนำหนังสือมายา ยาสูบ ""อ.เอกชัย มาพร้อมกับลูกศิษย์ ลูกหามากมาย""ได้เวลา 18.00น. เพลง ช้าง เป็นสุดท้ายจาก อ.เอกชัย...."

"เสียงปรบมือยาวนานสำหรับการแสดงจากผู้ร่วมงานราวๆ 50 คน.." 

"ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกันทำให้กิจกรรมนี้ผ่านไปได้ด้วยดี"

"ภาพต่อจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.นพศักดิ์"
"ขอบคุณมากๆครับ"

"ขอบคุณทุกคนทุกส่วนที่ร่วมกันทำงานให้สำเร็จได้ด้วยดีตามเป้าหมาย"

"พบกันอีกวันที่ 22 และ 29 เมษายน 2555 นะครับ"


ไฟล์แนป:

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563