สารบัญ

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

เรามีเพื่อนไว้เพื่อ....?And I never thought I'd feel this way
And as far as I'm concerned
I'm glad I got the chance to say
That I do believe I love you
ฉัน..ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะรู้สึกเช่นนี้
เฝ้าครุ่นคิดมานาน และในตอนนี้ ฉันยินดีที่มีโอกาสได้พูดว่า ฉันรักเธอ จริงๆ ฉันเชื่อเช่นนั้น

And if I should ever go away
Well, then close your eyes and try to feel
The way we do today
And then if you can remember
และหากวันหนึ่ง หากฉันต้องจากไป
ก็จงหลับตา และนึกถึงสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้
และถ้าเธอจำได้....

Keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for
จงยิ้มรับทุกสิ่ง จงเปล่งแสงประกายสุกใส
ให้รู้ไว้ว่า ... เธอไว้ใจฉันได้ ตลอดไป
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน
ทั้งในช่วงเวลาที่มีความสุขและความทุกข์
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน


Well, you came and opened me
And now there's so much more I see
And so by the way I thank you
เธอเข้ามาในชีวิต และทำให้ฉันเข้าใจเรื่องราวต่างๆ มากมาย
และตอนนี้ ฉันก็เข้าใจเรื่องต่างๆ ได้มากขึ้น
อย่างไรก็ ขอบคุณเพื่อนคนนี้มากๆ

Whoa, and then for the times when we're apart
Well, then close your eyes and know
These words are comin' from my heart
And then if you can remember, oh
และเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากกัน
จงหลับตา และรับรู้ว่า คำทุกคำในเพลงนี้ ออกมาจากหัวใจของฉัน
และถ้าเธอจำได้...

Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure
That's what friends are for
In good times, in bad times
I'll be on your side forever more
Oh, that's what friends are for
จงยิ้มสู้ จงส่องแสงเปล่งประกาย
รู้ไว้เสมอว่า เธอไว้ใจฉันได้เสมอ... ตลอดไป
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน
ทั้งในยามสุข และยามทุกข์
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน

Whoa... oh... oh... keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for
จงยิ้มสู้ จงส่องแสงเปล่งประกาย
รู้ไว้เสมอว่า เธอไว้ใจฉันได้เสมอ... ตลอดไป
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน
ทั้งในยามสุข และยามทุกข์
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน

Keep smilin', keep shinin'
Knowin' you can always count on me, oh, for sure
'Cause I tell you that's what friends are for
For good times and for bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for (That's what friends are for)
จงยิ้มสู้ จงส่องแสงเปล่งประกาย
รู้ไว้เสมอว่า เธอไว้ใจฉันได้เสมอ... ตลอดไป
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน
ทั้งในยามสุข และยามทุกข์
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน

1 ความคิดเห็น:

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

เพื่อน
ทั้งในยามสุข และยามทุกข์
ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ
นี่คือความหมายของคำว่า เพื่อน

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563