สารบัญ

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ซ่อมจักรยานให้น้อง ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา

- กิจกรรม ซ่อมจักรยานให้น้อง ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 
- วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น.
.
- รายละเอียดกิจกรร
- บรรยายเรื่องการใช้จักรยาน ให้กับผู้ปกครอง
- ตัดผมเด็กนักเรียน โดยช่างอาสา ที่น่ารักมากๆ
- ซ่อมจักรยานให้นักเรียน โดย เตรียมอะไหล่ที่มีอยู่ไปด้วย พบคันไหนที่ซ่อมได้วันนั้นก็ซ่อมเลย ถ้าอะไหล่ไม่พอค่อยนัดมาใหม่

- สอบถามเพิ่มเติม ๐๘ ๙๘๗๖ ๖๖๙๗
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าจีน ตำบลน้ำน้อย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ๙๐๑๑๐
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔


รายงานเบื้องต้นกิจกรรมวันนี้
- วันนี้มีจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม ๒๖ คัน
- ขอบคุณช่างอาสา ทั้งช่างผม ช่างรถถีบ ทุกคนทุกหัวใจอาสา คุณครูอาสา ผู้ปกครองอาสา และชาวชุมชนอาสาที่น่ารัก
- พวกเราจะกลับไปสนุกกับน้องๆ อย่างต่อเนื่องนะครับ


ปล. ปัจจุบันความนิยมการใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นลดลงอย่างมาก สิ่งที่น่าห่วง คือ นักเรียนเหล่านี้ หันไปนิยมมอเตอร์ไซค์ในการเดินทาง ผลที่ตามมาคือ อุบัติเหตุ ความสิ้นเปลืองทรัพยากรของชาติในด้านต่าง ๆ เช่นการสาธารณะสุข การคมนาคม มลภาวะทางเสียง(รถเด็กมักไปแต่งท่อไอเสียให้มีเสียงดังมาก) เนื่องจากมอเตอร์ไซค์มีศักยภาพในการเดินทางไปได้ไกลๆ อาจมีการเที่ยวมากขึ้นในวันหยุด หรือแม้แต่ในวันเรียน ทำให้ผลการเรียนต่ำลง
- ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องดูแลส่งเสริมให้บุตรหลาน ลูกศิษย์ในปกครอง มีความปลอดภัย มีสุขภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเองครอบครัว และประเทศชาติในที่สุด
- โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ เดิน ปั่นจักรยาน หรือรถขนส่งสาธารณะมาโรงเรียน(ในคนที่พร้อมและสามารถ) โดยเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการรับส่ง ทำให้มีเวลาในการพักผ่อน และประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น.


ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563