สารบัญ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ปั่นกลางอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๘

.....เพื่อน้อง.......คำๆ นี้เราจะได้ยินบ่อยมาก ที่มีกิจกรรมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กๆ 
......แต่ ทีวีบูรพา คิดไปข้างหน้า คิดไปไกล คิดไปถึง "โลก" เพื่อโลก เพื่อมนุษยชาติ เพราะเราไม่ได้อาศัยบนโลกนี้เพียงลำพัง และเราก็ไม่สามารถอยู่โดยลำพังได้ด้วย...
"ศูนย์ประสานงานในโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก ประจำนครหาดใหญ่" โดยเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ และภาคีเครือข่าย ขอนำเสนอ...
...โครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
...เสาร์ที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๘ พบกับคุณบุญส่ง ดุลยวัตวรางกูร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ในส่วนของการเป็นทูตจักรยาน โดยปั่นจักรยานร่วมกับคณะทูตฯ จากหาดใหญ่ไปถึงภูเก็ต และสนทนากับผู้เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนของศูนย์ประสานงานประจำหาดใหญ่ คุณกิจเกษม ศุภโสภณวิชณ์ และน้องโบ๊ท คุณบวรภพ ทรัพย์เทพา ในรายการ ปั่นกลางอากาศ
...ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คลื่นความถี่ ๘๘ เมกฯ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐
...หรือทางอินเตอร์เน็ต www.psu.radio88.comไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563