สารบัญ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายการ ปั่นกลางอากาศ"จูเนียร์"

@\"/@ 
โลกของจักรยาน ในความรู้สึกของชาวบ้านทั่วไป คือ เป็นเรื่องของเด็ก...
ดังนั้น เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ซึ่งทำงานกับเด็ก และเยาวชนมาตลอด อาทิเช่น กิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง หรือ เปิดรับบริจาคจักรยานโดยผ่านสถานีวิทยุ ม.อ. มาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ปี โดยมีสปอตประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคจักรยานโดยเปิดตลอดวันที่ออกอากาศ เป็นต้น และล่าสุด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ทีวีบูรพาได้จัดทำโครงการ สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก โดยเพิ่มภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นอีก 1 องค์กร คือ ไทโรไบค์ ซึ่งจะทำหน้าที่รับบริจาคจักรยานอีก 1 ช่องทาง
รายการ ปั่นกลางอากาศ ซึ่งทางสถานีวิทยุ ม.อ. ได้มอบหมายให้เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ได้ดูแลจัดทำรายการนี้ จึงมีดำริที่จะนำเด็ก และเยาวชน เข้ามาร่วมคิดร่วมผลิตในรายการ ทั้งที่เป็น ผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรรับเชิญ
จะเป็น ปั่นกลางอากาศ"จูเนียร์" วันไหนบ้างโปรดติดตามความคืบหน้า และท่านใด หรือเยาวชนคนไหนจะเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมขอเชิญ โทรฯ 08 9876 6697
จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน ด้วยความเคารพ1 ความคิดเห็น:

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

https://youtu.be/vhUlh-7TEac?list=PL0PBHStuZ2OtksWws4N0ptLQ5A9gUr4OU

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563