สารบัญ

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการซ่อมจักรยานและใส่หมวกให้น้องครั้งที่7ปี2


โครงการ ช่างอาสาซ่อมจักรยานและมอบหมวกฯให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 7 ปี 2


กิจกรรมครั้งที่ 7 ปี 2 สถานที่ โรงเรียนบ้านควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ระยะเวลาของกิจกรรม วันที่ 9 กันยายน 2555  เวลา 9.00น. – 15.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อ ซ่อมจักรยานที่ชำรุดและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ สร้างเสริมแรงจูงใจการใช้จักรยานเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนเพื่อ ลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่ดี ต่อชุมชน

เป้าหมาย ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ ที่จำเป็นให้กับจักรยานจำนวน 40 คัน

ผลที่คาดหวัง แก้ปัญหาการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา ในการรับส่งนักเรียน ของผู้ปกครอง และจะมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น

ขอบเขตของกิจกรรม ซ่อมเฉพาะจักรยานของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อม อุปกรณ์ทุกอย่างทุกชิ้น เกิดจากการบริจาค และจิตอาสาของทุกคน ไม่มีค่าตอบแทนใดๆต่อผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน

ผู้เสนอโครงการ เครือข่ายจักยานหาดใหญ่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิวัฒน์ วิทยาทันต์ , อาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายจัดหาทุน วิวัฒน์ วิทยาทันต์ , อาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายช่าง ช่างเล็ก , ช่างวุฒิ(คุณสราวุฒิ) ช่างนก (คุณวรากร) นายช่างสุบ(ทีมโคกเมา)และทีมช่างจากหลายชมรม 

บริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเก็บจักรยานของโรงเรียนมีจักรยานกว่า40คัน
แผนที่โรงเรียน

 ผู้ใจดีมอบหมวกมา 11ใบ 
ส่งมาจาก ร้านใหญ่ไบค์ซีเคิล อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยคุณ ภาสกรธนกุลโรจน์ โดยการแนะนำจากคุณเอ ผู้ชายแห่งสายลม สายลมอิสระ

ภาพข้างล่างเป็นภาพเมื่อครั้งที่แล้ว
ต้องการชมภาพทั้งหมดกรุณาคลิกที่นี่ครับ...// http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=125&t=450605


1 ความคิดเห็น:

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

ผ่านไปด้วยดีสำหรับกิจกรรมครั้งที่ 7
มีจักรยานเข้ารับการซ่อมทั้งสิ้น 33 คัน
มีช่างและทีมงาน18คน
ขอบคุณนะครับ

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563