สารบัญ

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อจักรยานแรลลี่ สวนสัตว์สงขลา 9 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อจักรยานแรลลี่ สวนสัตว์สงขลา 9 มิถุนายน 2562

* ผู้ที่สมัคร ช่วง early bird เออร์ลี่เบิร์ด (รับสมัครล่วงหน้า) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562
 จำนวน 9 คน  จะได้รับ เสื้อ ซูเทรล ของปี 2561 คนละ 1 ตัว กรุณาติดต่อกลับมาที่ 089 876 0343
- ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
  รายชื่อเรียงตามอักษร
    ประเภทจักรยานท่องเที่ยว    
ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ สกุล สถานะ BIB
1 8/4/2562 Chaidee  didsopa completed T005
2 1/6/2562 กวินนาฏ เครือทอง completed T021
3 15/4/2562 คชา กลิ่นจันทร์ completed T007
4 5/6/2562 จักรกฤษณ์ วัชรวรานนท์ completed T025
5 5/6/2562 จำนงค์ รัตนผล  completed T024
6 15/4/2562 ชวกร กลิ่นจันทร์ completed T008
7 9/5/2562 ชาญชัย ทิพย์มณี completed T015
8 2/4/2562 ธนา ทองคโชค completed T003
9 28/5/2562 นิเวศน์ ศรีอมร completed T017
10 2/4/2562 บุปผา สกุลคง completed T001
11 2/4/2562 ประสิทธิ์ เพ็ชราการ completed T002
12 1/6/2562 ปิยะเนตร ตันสุริยวงศ์ completed T019
13 30/4/2562 ภาคิณ  บิลหมาน completed T011
14 30/4/2562 วงศกร  นิคมไพบูลย์ completed T010
15 8/4/2562 วรพจน์ มณี completed T004
16 28/5/2562 วัทธิกร ศรีอมร completed T016
17 13/4/2562 วิจิต อินทรัตน์ completed T006
18 1/6/2562 ศรากร มัทหมูหมาท completed T020
19 2/6/2562 เศวตวงษ์ คงไสย completed T022
20 2/5/2562 สมศักดิ์ ชัยมณี completed T012
21 5/6/2562 อดุลย์ เซะ  completed T023
22 4/5/2562 อภิรัตน์ ซุ่นห้อง completed T014
23 15/4/2562 อุดมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ completed T009
24 1/6/2562 อุไรรัตน์ จันหนู completed T018
25 4/5/2562 โอภาส เมฆสุวรรณ completed T013ประกาศรายชื่อ จักรยานแรลลี่ สวนสัตว์สงขลา

                

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563