สารบัญ

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ปั่นพกถุงขยะ กับ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ 29-4-2561

ปั่นพกถุงขยะ กับ เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ 29-4-2561

ขอบคุณทุกคนที่เห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้กับครอบครัว และ ชุมชน"ปั่นพกถุงขยะ" ครั้งนี้พวกเรานำขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งเอาไว้บริเวณน้ำตก นำกลับลงมาข้างล่าง โดยส่วนท้องถิ่นได้นำถังขยะมาวางไว้อย่างเพียงพอแล้ว แต่ก็มีนักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ ไม่นำกลับลงมา เมื่อกินกันเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลย ครั้งนี้มีขวดแก้วที่แตกแล้วก็มี ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนมาทีหลังอย่างมาก  ไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม เมื่อนำเอาอะไรเข้าไปแล้ว จะต้องนำกลับออกมาด้วย แม้นำออกมาแล้วจะไม่มีภาชนะรองรับ คุณก็ต้องนำกลับบ้านไปด้วย แล้วนำไปทิ้งรวมกับขยะที่บ้านคุณเอง...นะครับ

ธรรมชาติของน้ำตกโตนหญ้าปล้องเมื่อ 8 ปี ที่แล้วกับปัจจุบัน ต่างกันไปบ้างตามธรรมชาติของชุมชนที่ขยายตัว 
ขอให้พวกเราเข้าใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะทุกแห่งอย่างรู้สำนึก รู้คุณค่าของแหล่งต้นน้ำทุกแห่ง ช่วยกันนะครับ 
เพื่อประโยชน์ของทุกคน และ ตัวคุณเอง...
 นัดพบที่ ประตู 108 ม.อ. แล้วปั่นขึ้นมาทางเนินมนัสที่นักปั่นรู้จักกันดี


ขยะที่ได้ครั้งนี้ มีขวดแก้ว ขวดพลาสติก ซองขนม ซองบุหรี่ และหลอดดูดน้ำ พวกเรานำกลับลงมาเฉพาะที่เก็บได้เท่านั้น ยังมีอีกมากที่หล่นลงไป "ข้างทางซึ่งมีความสูงชัน" ทำให้ไม่สามารถเก็บลงมาได้ทั้งหมด
แต่ถ้าคนที่นำไปกิน นำกลับลงมาเองจะง่ายกว่าการตามไปเก็บเยอะครับ

ขวดเบียร์นี่มีทุกครั้งที่เข้ามา 

ธรรมชาติของน้ำตกโตนหญ้าปล้องเมื่อ 8 ปี ที่แล้วกับปัจจุบัน ต่างกันไปบ้างตามธรรมชาติของชุมชนที่ขยายตัว ขอให้พวกเราเข้าใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะทุกแห่งอย่างรู้สำนึก รู้คุณค่าของแหล่งต้นน้ำทุกแห่ง ช่วยกันนะครับ เพื่อประโยชน์ของทุกคน และ ตัวคุณเอง...

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563