สารบัญ

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

ชวนมาฟังเพลง mas alla จาก กลอเรีย เอสตฟาน


ลิ้งค์นี้มีเนื้อร้อง 

คำแปลภาษาไทย
เพลงนี้ความหมายดีทีเดียว
เพลงบอกถึงความรู้สึก เมื่อเราได้กระทำสิ่งที่ดี
การที่เราจะเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน
การที่เรามีความเอื้ออาทร มีการให้อภัย
การที่เรามีความรักและหวังดี
ก็เพื่อให้โลก อบอุ่นและน่าอยู่
อาจจะดูเป็นอุดมคติ แต่ถ้าเราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง
ไม่มากก็น้อย ก็ถือได้ว่าเราได้ทำดีแล้ว
เนื้อร้อง
Cuando das sin esperar

When you give without expecting
Cuando quieres de verdad
When you truly love
Cuando brindas perdon
When you offer forgiveness
En lugar de rencor
In place of bitterness
Hay paz en tu corazon
There is peace in your heart
Cuando sientes compasion
When you feel compassion
Del amigo y su dolor
For a friend and his pain
Cuando miras la estrella
When you look at the star
Que oculta la niebla
That is hidden in the mist
Hay paz en tu corazon
There is peace in your heart

Mas alla del rencor
Beyond the bitterness
De las lagrimas y el dolor
Of the tears and the pain
Brilla la luz del amor
The light of love shines
Dentro de cada corazon
Inside of each heart
Ilusion navidad
Illusion, christmas
Pon tus suenos a volar
Let your dreams soar
Siembra paz
Sow peace
Brida amor
Offer love
Que el mundo entero pide mas
Because the whole world is asking for more
Cuando brota una oracion
When a prayer blossoms
Cuando aceptas el error
When you accept mistakes
Cuando encuentras lugar
When you find the place
Para la libertad
For freedom
Hay una sonrisa mas
There is one more smile
Cuando llega la razon
When reason arrives
Y se va la incomprension
And misuderstanding is gone
Cuando quieres luchar
When you want to work hard
Por un ideal
For an ideal
Hay una sonrisa mas
There is one more smile
Hay un rayo de sol
There is a ray of sun
A traves del cristal
Through the crystal
Hay un mundo mejor
There is a better world
Cuando aprendes a amar

When you learn to love
Mas alla del rencor
Beyond the bitterness
De las lagrimas y el dolor
Of the tears and the pain
Brilla la luz del amor
The light of love shines
Dentro de cada corazon
Inside of each heart
Ilusion navidad
Expectation, christmas
Pon tus suenos a volar
Let your dreams soar
Siembra paz
Sow peace
Brida amor
Offer love
Que el mundo entero pide mas
Because the whole world is asking for more
Cuando alejas el temor
When you remove the fear
Y prodigas tu amistad
And lavishley give your friendship
Cuando a un mismo cantar
When with the same song
Has unido tu voz
You unite your voice
Hay paz en tu corazon
There is peace in your heart
Cuando buscas con ardor
When you search with zeal
Y descubres tu verdad

And discover your truth
Cuando quieres forjas
When you want to shape
Un manana mejor
A better tomorrow
Hay paz en tu corazon
There is peace in your heart
Mas alla del rencor
Beyond the bitterness
De las lagrimas y el dolor
Of the tears and the pain
Brilla la luz del amor
The light of love shines
Dentro de cada corazon
inside of each heart
Ilusion navidad
Expectation , christmas
Pon tus suenos a volar
Let your dreams soar
Siembra paz
Sow peace
Brida amor
Offer love
Que el mundo entero pide mas
Because the whole world is asking for more
คำอธิบาย เพิ่มเติม
This song is a ballad with a bolero rhythmic
taste combined by the congas, bongos,maracas,
and the acoustic guitar with nylon strings.
Mas alla (beyond) expresses how when you do
the right things in your life; when you give whthout
asking for something in return, when you really care,
when you forgive, when you work hard for your love.
You then begin to discover your true self by begining
to build a better tomorrow, beyond the pain, the tears
and the hate there shines the light of love within each heart .

คำแปลภาษาไทย
เพลงนี้ความหมายดีทีเดียว
เพลงบอกถึงความรู้สึก เมื่อเราได้กระทำสิ่งที่ดี
การที่เราจะเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน
การที่เรามีความเอื้ออาทร มีการให้อภัย
การที่เรามีความรักและหวังดี
ก็เพื่อให้โลก อบอุ่นและน่าอยู่
อาจจะดูเป็นอุดมคติ แต่ถ้าเราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง
ไม่มากก็น้อย ก็ถือได้ว่าเราได้ทำดีแล้ว


ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลเพลง จาก..
http://pamame.com/joy/2008/11/19/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87-mas-alla/ 

1 ความคิดเห็น:

lottoteen15 กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563