สารบัญ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ระบบจอดจักรยานที่ลานพระพุทธมงคลมหาราช หาดใหญ่

นักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติ
ได้ใช้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่ออกกำลังกายทุกวัน
โดยเฉพาะเวลาเช้า 06.00น.- 09.00น. และเวลา 15.00น.-19.00น. 


 ออกแบบและเขียนแบบโดย คุณสาโรจน์ พลเพชร

      
เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่                                                                
1 ชื่อโครงการ
ที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน หน้าลานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะนครหาดใหญ่

2. ประเภทโครงการ
โครงการใหม่  (โครงการนำร่องที่จอดจักรยานเพื่อชุมชน)                                                                                                                                         

3. หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามากกว่า 5ปีแล้วที่มีนักปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติได้ใช้สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่ออกกำลังกายทุกวันโดยเฉพาะเวลาเช้า 06.00น.- 09.00น. และเวลา 15.00น.-19.00น. จะมีผู้ใช้จักรยานจำนวนมากขึ้นมาปั่นจักรยานออกกำลังกาย แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้จักรยานต้องจอดจักรยานกันเองอย่างไม่เป็นระเบียบและปลอดภัยต่อรถจักรยานเองและรถยนต์ทั่วไปที่มีโอกาสถอยรถมาเฉี่ยว-ชน-หรือทับ จักรยานอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
ทางเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ เล็งเห็นแล้วว่าการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานให้กว้างขวางมากขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอำนวยความสะดวกในการใช้จักรยาน และที่จอดจักรยาน จึงมีความสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการจัดให้มีที่จอดจักรยาน ณ ลานพระพุทธมงคลมหาราช ย่อมได้ประโยชน์ต่อผู้ใช้จักรยานโดยตรง และยังก่อประโยชน์ต่อสังคมในทางอ้อมได้อย่างแน่นอน

4. วัตถุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานที่เข้ามาภายในสวนสาธารณะฯ
เพื่อทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือจักรยานยนต์ในบางกรณี
เพื่อประหยัดพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนตัว และจักรยานยนต์
เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด
เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการออกกำลังกาย ของชุมชน
เพื่อสุขภาวะที่ดีแก่ครอบครัว และชุมชน

5. กลุ่มเป้าหมาย
     ผู้ใช้จักรยานเพื่อการออกกำลังกาย(กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก) และเยาวชนผู้ใช้จักรยานหน้าใหม่ที่สนใจการใช้
    รถจักรยานในการออกกำลังกาย

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ในการจอดจักรยาน
2. เพิ่มพื้นที่ถนนและที่จอดรถยนต์ส่วนตัว
3. มีการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นในชุมชน

7. วิธีการ
     เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผู้จัดสร้าง เครือข่ายจักรยานฯจะเป็นที่ปรึกษาในการวางตำแหน่งที่จะติดตั้ง , ทำหน้าที่เชิญชวนชาวจักรยานมาช่วยกันดูแลรักษา เช่นทาสีใหม่เมื่อเกิดการชำรุด และรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานให้มากขึ้น. 

8. สถานที่เข้าร่วมโครงการ
    สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

9. ผู้เสนอโครงการ
    นายอาคเณย์ ปัญจเทพ
    เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่  
    เลขที่ 51/8 ถนนชลธารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร. 08-9876-6697 โทรสาร 0 7435 6615 

10 ที่ปรึกษาโครงการ
     นายสาโรจน์ พลเพชร

                                                                            ลงชื่อ ............................................
                                                                           ( นาย อาคเณย์  ปัญจเทพ )
                                                                                   ผู้เสนอโครงการ6 ความคิดเห็น:

Songkrant กล่าวว่า...

หากจะเป็นที่จอดชั่วคราวให้ได้จอดเป็นระเบียบแบบข้างบนใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่หากให้ใช้จอดและล้อคได้ด้วยความปลอดภัยเหล็กของที่จอดต้องมีส่วนที่พาดเข้ามาให้ใกล้ สามเหลี่ยมโครงรถ เพื่อจะได้ล้อคคล้องกุญแจเข้ากับที่จอด+สามเหลี่ยมโครงรถ+ล้อหน้าแบบดุมปลดได้ http://hatyaicycling.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

- คนออกแบบเล่าให้ฟังว่า "คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน ความสวยงามและคิดว่าคงจอดกันไม่นานและห่างรถ.." แต่ยังไงๆก็จะรับไว้คิดต่อนะครับให้สอดคล้องกับแบบนี้ได้รึเปล่า..ขอบคุณครับ
- คงคิด และออกแบบตาม กลุ่มจักรยานส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาอะครับ..

ชยุต รัตนพงษ์ กล่าวว่า...

แทนที่จะเข้าจอดด้านหน้าก็กลับข้างไปเข้าจอดด้านหลัง เหล็กด้านสูงก็จะใกล้เฟรมสามเหลี่ยมและวงล้อหน้ามากขึ้นเพียงพอที่จะใช้ที่ล็อคแบบตัวยูได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับ

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

ตามแบบนี้ตอบโจทย์เฉพาะคนที่มาออกกำลังกายและไม่ต้องการล๊อคจักรยานครับ(จอดไม่นานและไม่ห่างรถ) ต่อไปคงมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นโค้งครึ่งวงกลมเอาล๊อคได้ครับผม..

Hatyai Cycling Group-เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ กล่าวว่า...

ขอบคุณคำแนะนำ จะเอาไปปรับกับคนเขียนแบบ-ออกแบบนะครับ..
- แต่เท่าที่คุยกับชาวจักรยานที่ขึ้นมาบนนี้ไม่มีใครพกกุญแจล๊อคมาด้วยเลย..
- แต่ก็จะเตรียมไว้อีกรุ่น เพื่อคนที่พกกุญแจล๊อคประจำรถฯ เผื่อมีใครต้องการใช้ จะเสนอเทศบาลให้ทำทั้ง2แบบเลยครับ

Unknown กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563