สารบัญ

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

โครงการแบ่งปันถนนเพื่อทุกคน

โครงการ แบ่งปันถนน
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนวันที่ 8 มีนาคม 2559
- เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เริ่มทำไบค์เลน แล้วที่สวนสาธารณะ เทศบาล โดยอยู่ภายในสวนฯ ระยะทางกว่า 6 กม.
- แต่ในถนนสาธารณะรอบนครหาดใหญ่ ถนนสาครมงคลถูกเลือกให้เป็นถนนต้นแบบ และจะตามมาอีกหลายสายรอบเมืองรวมแล้ว กว่า 40 กม.

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563