สารบัญ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภารกิจปั่นส่งสูบลมไปสงขลา

(^_____^) 3 มีนาคม 2559 ั นัดกันไว้ว่าจะนำสูบลมที่ได้รับมาจากเพื่อน ๆ เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียน หรือ ร้านค้า,ชุมชนที่ต้องการเป็นหน่วยส่งเสริมการใช้จักรยาน 
- ห้องสมุด 2 เล สงขลา ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งภาคีที่ต้องการใช้ที่สูบลม และเนื่องจาก ห้องสมุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อบริการชุมชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ดังนั้นเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ จึงได้ทำการขอรับบริจาคที่สูบลมเอาไว้ และได้รับมา 6 ชิ้น 
- และจะทำการส่งต่อไปยังภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป
- ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมกันส่งเสริมวิถีจักรยาน และการเดิน
ปล. ภาพต่อไปนี้ เป็นภาพตลอดการเดินทาง ไป และ กลับ ของเรา 3 คน...ดังนี้...


ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563