สารบัญ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1

-  การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1 วันที่  20 พฤษภาคม 2560
 - Thailand 4.0 กับ นวัตกรรม ม.อ. เพื่อสังคมไทย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักปั่นจักรยาน และประชาชนทั่วไป
- โดยคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่           คลิปการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน
จัดทำโดย หน่วยเวชนิทัศน์ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทย์ ม.อ.
 หน่วยเวชนิทัศน์ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม คณะแพทยฯ มอ.

                   อีกชิ้นหนึ่งของเราทำกันเอง

คนนี้เธอปั่นมา...เดี่ยว ๆ ไม่มีเจี๊ยบ

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563