สารบัญ

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แฮมเมอร์HammeR7 พฤษภาคม 2560 งานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ มีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจด้านสาระบันเทิง คือ มีการแสดงดนตรีของนักดนตรีหลายคณะ...ผู้จัดได้รวมกลุ่มนักดนตรีที่มีผลงานในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
-วงดนตรีแฮมเมอร์ เป็นที่รู้จักของเรามานานมาก...เคยไปชมการแสดงก็หลายครั้ง เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านการนำเสนอผลงาน แต่สิ่งที่ยังไม่เปลี่ยน คือ แฮมเมอร์ ยังไงก็อย่างนั้นจริงๆ มีความถ่อมตัว น่ารักสมใจคนไทย โดยเฉพาะพี่ใหญ่รุ่นก่อตั้งวงกันมา...ยังคงความเป็นแฮมเมอร์อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ชื่นชมวงดนตรีคณะนี้ครับ
- ขอบคุณผู้จัดทุกส่วนทุกฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เขาคอหงส์ ทุกคนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563