สารบัญ

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

"ปั่นการกุศลมัสยิดบ้านนาแสน"

6 พฤษภาคม 2560

 "ปั่นการกุศลมัสยิดบ้านนาแสน" 
หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
หารายได้เพื่อซ่อมแซมมัสยิดสร้างอาคารโรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดบ้านนาแสน ณ มัสยิดบ้านนาแสน
- ร่วมบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาควันงาน ไม่มีขายบัตร และเสื้อ
- อาหารเช้า เครื่องดื่ม และ อาหารเที่ยง
ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563