สารบัญ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง ครั้งที่ 5 ปี 2

เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่(hatyai cycling)


 โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง กิจกรรมที่ 5 ปี 2


โครงการ ช่างอาสาซ่อมจักรยานให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมครั้งที่ 5 ปี 2 
สถานที่ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สังกัด สพป เขต2. สงขลา

ระยะเวลาของกิจกรรม วันที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00น. – 15.00 น.

วัตถุประสงค์ เพื่อ ซ่อมจักรยานที่ชำรุดและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อ สร้างเสริมแรงจูงใจการใช้จักรยา
เพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน
เพื่อ ลดการใช้เชื้อเพลิง
เพื่อ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่ดี ต่อชุมชน

เป้าหมาย ซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ ที่จำเป็นให้กับจักรยานจำนวน 23 คัน (ตามที่ได้สำรวจเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2555)

ผลที่คาดหวัง แก้ปัญหาการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่าย และเวลา ในการรับส่งนักเรียน ของผู้ปกครอง และจะมีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น

ขอบเขตของกิจกรรม ซ่อมเฉพาะจักรยานของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อม อุปกรณ์ทุกอย่างทุกชิ้น เกิดจากการบริจาค และจิตอาสาของทุกคน ไม่มี
ค่าตอบแทนใดๆต่อผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน

ผู้เสนอโครงการ เครือข่ายจักยานหาดใหญ่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วิวัฒน์ วิทยาทันต์ , อาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายจัดหาทุน วิวัฒน์ วิทยาทันต์ , อาคเณย์ ปัญจเทพ
ฝ่ายช่าง ช่างเล็ก , ช่างวุฒิ(คุณสราวุฒิ) ช่างนก (คุณวรากร) นายช่างสุบ(ทีมโคกเมา)
และทีมช่างจากหลายชมรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 8.00น.-15.00น.


ชาวจักรยานนัดพบกัน เวลา 7.00น.


ที่สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์เพื่อปั่นจักรยานชมธรรมชาติระหว่างทางไป


ที่โรงเรียนฯ

ประวัติโรงเรียน
                   โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฏร์สามัคคี)  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2493  โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่  นายสุนทร  บุญศรีรัตน์ (ผู้ตรวจการประถมศึกษาอำเภอในสมัยนั้น)    นายเลี่ยม  สุวรรโณ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลควนลัง)  นายเนื่อง  บุญเลิศ  นายรื่น   สุวรรณวงศ์  และนายผ่อง  พรหมจรรย์  โดยนายสีแก้ว  โพธิพงศา  และนายแดง  กาญจนศิริ ร่วมกันบริจาคที่ดิน  ประมาณ  2  ไร่เศษ  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นเรือนไม้ยกพื้นแบบ ป.1 ข(พิเศษ) ขนาด  3  ห้องเรียน เปิดเรียนครั้งแรก          17  พฤษภาคม  2494  ใช้ชื่อ      “โรงเรียนประชาบาลตำบลควนลัง4”    มีครู  2  คนคือนายเขียน  ชัยกูล  รักษาการครูใหญ่กับนายเจริญ สุพรรณพงศ์ ครูน้อย   สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีนักเรียนทั้งสิ้น  54  คน ครั้นถึงวันที่ 10 พฤษภาคม  2496           ทางราชการประกาศเลิกใช้คำว่า ประชาบาล  จึงเปลี่ยนใช้ชื่อ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฏร์สามัคคี)  จนถึงปัจจุบัน
ครั้งนี้จะทำการซ่อมจักรยาน 23คัน(ตามที่สำรวจไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555)

                                               มีนักเรียนในปีการศึกษา2555  จำนวน 413 คน
                                                  มีผู้ใช้จักรยานมาโรงเรียน กว่า 40 คน

ผอ.ณัฐพัชญ์ กาญจนศิลานนท์

อ.นุกูล จันทโร
*********************************************

 โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้หาดใหญ่มาก อยู่ติดถนนสายหลักของเมืองหาดใหญ่ ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่บริเวณถนนสายสำคัญและมีปริมาณรถยนต์ในช่วงชั่วโมงเร่งรีบมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนได้ง่าย..จึงคิดว่า "โรงเรียนนี้ พิเศษ กว่าที่อื่นๆที่เราไปซ่อมจักรยานกันมา" และมีผู้บริจาคจักรยานให้กับนักเรียนมาแล้ว 20คัน แต่ไม่มีหมวกนิรภัยมาด้วย จึงคิดว่าน่าจะมีการแจกหมวกนิรภัยให้กับเด็กๆด้วย โดยจะมีการระดมทุนจากผู้ใจดีหลายๆกลุ่มช่วยกันให้พวกเราจัดซื้อให้นักเรียน จำนวน40ใบ และจะส่งมอบให้วันที่ 24 มิถุนายน 2555 ในกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้องครั้งที่ 5

                 ************ โครงการใส่หมวกให้น้อง *****************

- เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการใช้จักรยานไปโรงเรียน จึงทำกิจกรรมซ่อม

จักรยานให้น้อง ในเขตพื้นที่หาดใหญ่และใกล้เคียง ที่ผ่านมาพบว่าการขี่จักรยานของเด็กนักเรียน ยัง

ไม่มีการสวมหมวกนิรภัยทุกคน

- เครือข่ายฯจึงเล็งเห็นว่าน่าจะมีการระดมทุนเพื่อจัดหาหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนขึ้น โดยจะใช้

โรงเรียนบ้านหน้าควนลังเป็นโรงเรียนนำร่อง

- โดยจะทำการส่งมอบให้นักเรียน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันเดียวกับ ทางเครือข่ายฯเข้าไป

ทำกิจกรรมซ่อมจักรยานให้น้อง


- เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานพวกเราที่ขี่จักรยานไปโรงเรียน

- เสริมแรงจูงใจในการขี่จักรยาน
-
-
- ติดต่อเพื่อบริจาคเงิน คนละเล็กละน้อย หรือหมวกนิรภัย(เด็กขี่จักรยาน) ได้ที่ ร้านเนชั่นมิวสิกหาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08 9876 6697 หรือ 0 7435 6615

หรือ โอนผ่านธนาคารกสิกรฯสาขาศรีภูนารถ หาดใหญ่

หมายเลขบัญชี 2462-163-694 (กรุณาโทรฯแจ้งด้วยนะครับ)

ชื่อบัญชื่อ อาคเณย์ ปัญจเทพ hatyai cycling
-
- ติดตามการทำงานได้ที่ ..
www.hatyaicycling.blogspot.com
www.facebook//อาคเณย์ ปัญจเทพ

http://www.facebook.com/events/238021582981094/permalink/238022222981030/?notif_t=like


รายนามผู้มอบเงินบริจาค-ล่าสุด...วันที่ 28-6-2555 // 1. ทีมโชไบค์โดยคุณสมพงษ์ 2,000บาท // 2. ร้านโตเกียวสโตร์ 500บาท. 3.(ยกเลิก) 12. 4.คุณเจรียงศักดิ์ หมายปาน 100บาท. 5.คุณกนกวรรณ ยกทองมา 4ใบ. 6.ไม่ประสงค์ออกนามแต่จะออกตังค์ 2ใบ. 7.ไม่ประสงค์ออกนามแต่จะออกตังค์ 1,000บาท. 8.(ยกเลิก)9.คุณสุชาติ(เสือดำ Crazy dogs) 2ใบ. 10.คุณไผทพล(mamilk Crazy dogs) 500บาท. 11.คุณสมชาย แก้วพิมพ์ 2ใบ. 12. หมอเจษฏา(กรุงเทพฯ) 500. 13.น้องโจ้ จักรพงษ์ 2ใบ. 14.ร้าน Bike corner 3ใบ. 15.คุณฐานิตา รัญเผือก 500บาท. 16.ร้านโรงเตี๊ยมโดยคุณจอม 2ใบ. 17.ประสงค์ออกนาม และออกเงิน คุณตุ๊ก กะ พก 500บาท. 18.คุณสิริมา เพชรสุทธิื 500บาท. 19.คุณสมเกียรติ 2ใบ. 20. คุณวีรวงศ์(เล็ก) 2,000บาท. 21.คูณอรอนงค์ กูลแก้ว 500บาท. 22.คณอรณพ กุลวิจิตร 100 บาท. 23.คุณทราย(เพื่อนคุณเอ) 500บาท. 24.คุณอาภรณ์ 20บาท.

รวมเงินวันที่ 28 - 6- 2555 เป็นเงิน 12,070 บาท
28 มิถุนายน เวลา 19:36 น.

* ซื้อไปแล้ว 70ใบเป็นเงิน 10,500 บาทครับผม....ยังเหลืออีกนิดหน่อย..จะไปที่โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยครับ

* รายชื่อผู้บริจาคหมวกขี่จักรยาน ประจำเดือน กรกฏาคม 2555 1.อาจารย์เอกชัย(แปซิฟิค) 100บาท. 2.คุณเกียรติ(ทีมCrazy dogs) 2ใบ. 3.ร้านโตเกียวสโตร์ 500บาท. 4.ร้านจักรยานศรีสุวรรณดีหาดใหญ่ หมวก10ใบ 1,000บาท. (และบริจาคหมวกจักรยานเด็กเล็กมาอีก 5ใบ)


 เจ้าของร้านใจดีให้ยืมมา 3ใบ เพื่อศึกษาขนาด-จำนวน และรูปแบบก่อนสั่ง ขอบคุณมากครับ

***********************************************************


เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
ตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นสื่อกลางในการรวบรวมความคิด ของชาวจักรยานในหาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับการใช้จักรยาน ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ความคิดทั้งหมดนี้ สรุปออกมาให้เป็นรูปธรรมอย่างมีระบบ และแบบแผน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้จักรยานให้แพร่หลายมากขึ้น และมีความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกับพาหนะชนิดอื่น

แผนขั้นที่ 1. ทำ"โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง" ตามโรงเรียนรอบนอกเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นการใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยถูกวิธี และสร้างกระแสการใช้จักรยานไปโรงเรียน โดยหวังว่าจะเป็นต้นแบบของโรงเรียนในเขตเทศบาลที่พร้อมจะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนขี่จักรยานมาโรงเรียนเช่นกัน

แผนขั้นที่ 2. ทำโครงการ "ดนตรีข้างสวน ชวนมาออกกำลังกาย ห่างไกลสิ่งเสพติด" โครงการนี้เน้นมาในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ชักชวนให้พลเมืองหาดใหญ่ ออกกำลังกายด้วยจักรยาน โดยหวังว่าจะมีสมาชิกใช้จักรยานเป็นพาหนะมากขึ้น และรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการใช้การแสดงดนตรีมาเป็นมาสื่อกลางในการรณรงค์

แผนขั้นที่ 3. ทำโครงการ"รับบริจาคจักรยานเก่า" เพื่อนำมาซ่อมแล้วให้ผู้สนใจหรือนักเรียนนักศึกษา ได้ยืมใช้เพื่อทดลองใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อกระตุ้นการขี่จักรยานโดยขอยืมจากทางเครือข่ายฯ หรือ มอบให้สมาชิกใหม่ไปเลยโดยให้สมาชิกคนนั้นบริจาคเงินเข้า"โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง"

แผนขั้นที่ 4. ทำโครงการ"รับฝากขายอะไหล่จักรยาน" เพื่อนำมาขายในงาน แสดงดนตรีข้างสวนฯ(ทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน) เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการ ซ่อมบำรุง หรือ อัพเกรดจักรยานของสมาชิกหน้าใหม่

-
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้คล่องตัวขึ้นและภารกิจที่ต้องมีมากขึ้น.....ในอนาคตอันใกล้นี้

ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน 
เช่น- ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง
- เทศบาลนครหาดใหญ่
- สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- บ.หาดทิพย์ จก.(มหาชน)
- บ.บ้านซูซูกิหาดใหญ่
- โรงเรียน แปซิฟิคโลกดนตรี
- ร้านโตเกียวสโตร์
- ร้านโรงเตี๊ยม
- ร้านเมนูสเต๊กหาดใหญ่
- ร้านเนชั่นมิวสิก
- ร้านจักรยานศรีสุวรรณดี
- ร้านจักรยานสวนสำราญ
- ร้านจักรยาน หาดใหญ่เมาเทนไบค์
- และคณะช่าง-นักร้องนักดนตรีทุกคนที่ร่วมงาน โดยไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด

****************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563