สารบัญ

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่2552-2555


แนะนำตัวเครือข่ายจักรยานหาดใหญ่


                         เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่
ตั้งขึ้นมาเพื่อ เป็นสื่อกลางในการรวบรวมความคิด ของชาวจักรยานในหาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับการใช้จักรยาน ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ความคิดทั้งหมดนี้ สรุปออกมาให้เป็นรูปธรรมอย่างมีระบบ และแบบแผน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้จักรยานให้แพร่หลายมากขึ้น และมีความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกับพาหนะชนิดอื่น

แผนขั้นที่ 1. ทำ"โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง" ตามโรงเรียนรอบนอกเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นการใช้จักรยานได้อย่างปลอดภัยถูกวิธี และสร้างกระแสการใช้จักรยานไปโรงเรียน โดยหวังว่าจะเป็นต้นแบบของโรงเรียนในเขตเทศบาลที่พร้อมจะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนขี่จักรยานมาโรงเรียนเช่นกัน

แผนขั้นที่ 2. ทำโครงการ "ดนตรีข้างสวน ชวนมาออกกำลังกาย ห่างไกลสิ่งเสพติด" โครงการนี้เน้นมาในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ชักชวนให้พลเมืองหาดใหญ่ ออกกำลังกายด้วยจักรยาน โดยหวังว่าจะมีสมาชิกใช้จักรยานเป็นพาหนะมากขึ้น และรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการใช้การแสดงดนตรีมาเป็นมาสื่อกลางในการรณรงค์

แผนขั้นที่ 3. ทำโครงการ"รับบริจาคจักรยานเก่า" เพื่อนำมาซ่อมแล้วให้ผู้สนใจหรือนักเรียนนักศึกษา ได้ยืมใช้เพื่อทดลองใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อกระตุ้นการขี่จักรยานโดยขอยืมจากทางเครือข่ายฯ หรือ มอบให้สมาชิกใหม่ไปเลยโดยให้สมาชิกคนนั้นบริจาคเงินเข้า"โครงการซ่อมจักรยานให้น้อง"

แผนขั้นที่ 4. ทำโครงการ"รับฝากขายอะไหล่จักรยาน" เพื่อนำมาขายในงาน แสดงดนตรีข้างสวนฯ(ทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน) เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการ ซ่อมบำรุง หรือ อัพเกรดจักรยานของสมาชิกหน้าใหม่

- ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เครือข่ายจักรยานหาดใหญ่เป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่ใหญ่ขึ้นและภาระกิจที่ต้องมีมากขึ้น....ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน 
เช่น- ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง
- เทศบาลนครหาดใหญ่
- สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้(วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- บ.หาดทิพย์ จก.(มหาชน)
- บ.บ้านซูซูกิหาดใหญ่
- โรงเรียน แปซิฟิคโลกดนตรี
- ร้านโตเกียวสโตร์
- ร้านโรงเตี๊ยม
- ร้านเมนูสเต๊กหาดใหญ่
- ร้านเนชั่นมิวสิก
- ร้านจักรยานศรีสุวรรณดี
- ร้านจักรยานสวนสำราญ
- ร้านจักรยาน หาดใหญ่เมาเทนไบค์
- และคณะช่าง-นักร้องนักดนตรีทุกคนที่ร่วมงาน โดยไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด

****************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

Hatyai Car-free day 2020

หาดใหญ่ คาร์ฟรีเดย์ 22 กันยายน 2563